Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 08 Οκτωβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Σε διαρκή άνοδο Ευρωπαϊκό το Ελαιόλαδο

Σταθερά στην 4η θέση η Ελλάδα.

Τον Ιούνιο του 2021, ο δείκτης μοναδιαίας αξίας των εξαγωγών εκτός ΕΕ αυξήθηκε κατά 2,9% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Η μοναδιαία αξία των εξαγωγών εκτός ΕΕ ανήλθε σε 377 ευρώ ανά 100 κιλά (+3,8% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα).

Οι ισπανικές εξαγωγές ελαιολάδου έφτασαν τους 1.117.759 τόνους την περίοδο συγκομιδής 2019/2020 με εκτιμώμενη αξία 2,795 δισ. ευρώ, τοποθετώντας την στην πρώτη θέση και ακολουθεί η Ιταλία με 355.669 τόνους και 1,358 δισ. ευρώ. Η Πορτογαλία παραμένει στην τρίτη θέση με 209.069 τόνους και 589,4 εκατομμύρια ευρώ και ακολουθεί η Ελλάδα με 160.851 τόνους και 450,7 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά την καλλιεργητική περίοδο 2019/2020, οι εξαγωγές ελαιολάδου εκτός ΕΕ έφτασαν τους 820.496 τόνους για εκτιμώμενη αξία 2,693 δισ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, οι ενδοκοινοτικές εξαγωγές ανήλθαν σε 1.057.047 τόνους για εκτιμώμενη αξία 2,662 δισ. ευρώ (+12% και -2,3%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με την προηγούμενη καλλιεργητική χρονιά).

Οι εξαγωγές εντός της ΕΕ κατευθύνθηκαν κυρίως στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο.

Ανά χώρα, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία είναι οι πιο αντιπροσωπευτικοί εξαγωγείς ελαιολάδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε άλλες χώρες. Καλύπτουν περίπου το 70% των παγκόσμιων εξαγωγών ελαιολάδου.

Τα στοιχεία της ΔΟΕ για την Ελλάδα από τον Ιούνιο του καλλιεργητικού έτους 2020/2021 έθεσαν τον δείκτη μοναδιαίας αξίας των εξαγωγών σε 113,9 (+70,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο της προηγούμενης καλλιεργητικής χρονιάς ή +0,4% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα).

Η μοναδιαία αξία των εξαγωγών εκτός ΕΕ ανήλθε σε 446 € ανά 100 κιλά (+11,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο της προηγούμενης καλλιεργητικής χρονιάς ή +0,9% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα), ενώ ο όγκος των εξαγωγών ανήλθε σε 2.047,8 τόνους (+3,1% σε σύγκριση την ίδια περίοδο της προηγούμενης καλλιεργητικής χρονιάς ή +9,5% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα).

Ο όγκος που εξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μειωμένος κατά 0,4% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου καλλιεργητικού έτους.