Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα όπλα στην αντιμετώπιση των ασθενειών των ζώων

Ο FAO εγκαινιάζει νέο παγκόσμιο σύστημα πληροφοριών: Το EMPRES-i+ στοχεύει στην έγκαιρη προειδοποίηση, επιτρέποντας στις χώρες να παρακολουθούν την εξάπλωση των ασθενειών και τον κίνδυνο νέων εστιών.

«Ο κόσμος πρέπει να είναι σε εγρήγορση για νέες απειλές από ασθένειες των ζώων», προέτρεψε σήμερα ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), καθώς εγκαινίασε ένα νέο παγκόσμιο σύστημα πληροφοριών για τις ζωικές ασθένειες.

«Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα και να ενισχύσουμε τον τομέα της υγείας των ζώων», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του FAO QU Dongyu σε εκδήλωση για την κυκλοφορία του συστήματος EMPRES-i+ . Και πρόσθεσε: «Τα ισχυρά διεθνή και εθνικά συστήματα υγείας των ζώων είναι το κλειδί για την πρόληψη ασθενειών, τη διασφάλιση ασφαλών και θρεπτικών τροφίμων και την προστασία των συμφερόντων των αγροτών».

Ο σημερινός παγκοσμιοποιημένος και υπερσυνδεδεμένος κόσμος επιτρέπει την ταχεία εξάπλωση ασθενειών πέρα ​​από τα σύνορα. Σε αυτό το πλαίσιο, τα συστήματα νοημοσύνης ασθενειών πρέπει να είναι πολύ πιο αποτελεσματικά στη λήψη μεγάλων δεδομένων, πολύ πιο ευαίσθητα στην ανίχνευση ασυνήθιστων γεγονότων και να έχουν τη δυνατότητα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών.

Το νέο διαδικτυακό σύστημα θα υποστηρίξει καλύτερα τις χώρες στον εντοπισμό και τον μετριασμό των σοβαρών απειλών ασθενειών των ζώων, είπε ο Qu, σημειώνοντας ότι η πανδημία COVID-19 τόνισε τις προκλήσεις και τη σημασία της έγκαιρης προειδοποίησης.

Το EMPRES-i+ αντικαθιστά μια παλαιότερη έκδοση, το EMPRES-i, η οποία κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2004 και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως από εκατοντάδες ενδιαφερόμενους φορείς, από τοπικές κοινότητες έως παγκόσμιους αναπτυξιακούς εταίρους.

Τα χαρακτηριστικά της αναβαθμισμένης πλατφόρμας περιλαμβάνουν:

  •  δυνατότητα σύνδεσης με άλλες πλατφόρμες δεδομένων από τομείς της δημόσιας υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος. Αυτό θα βοηθήσει τους χρήστες να έχουν εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα από άλλους τομείς και να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που χρειάζονται για περαιτέρω ανάλυση.
  • προηγμένες αναλύσεις δεδομένων για τους χρήστες να εντοπίζουν εύκολα συμβάντα και τάσεις ασθενειών. Επιπλέον, θα βοηθήσει επίσης τις χώρες να σχεδιάσουν τις προσεγγίσεις ελέγχου της νόσου και να στοχεύσουν τις παρεμβάσεις τους.
  • λειτουργίες πρόβλεψης και έγκαιρης προειδοποίησης που επιτρέπουν στις χώρες να παρακολουθούν την εξάπλωση των ασθενειών και τον κίνδυνο νέων εστιών. Από αυτή τη λειτουργία, οι χώρες θα μπορούν να προετοιμαστούν έγκαιρα για πιθανά ξεσπάσματα ασθενειών.

Ο FAO θεωρεί την υγεία των ζώων ως κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια των τροφίμων και για την επίτευξη πολλών από τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ιδίως εκείνων που σχετίζονται με τη βελτίωση της παραγωγής, την εξάλειψη της φτώχειας, τον τερματισμό της πείνας. Το έργο της για την υγεία των ζώων αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης One Health που επικεντρώνεται στη διαχείριση των κινδύνων στις διεπαφές μεταξύ ζώων, ανθρώπων και φυτών.