Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Επιχορήγηση δράσεων για ελιές και λάδι

2η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για το έτος 2021, για την επιχορήγηση  εκδηλώσεων και δράσεων  προώθησης ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς.

Στην την ιστοσελίδα του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (Δ.Σ.Ε.) https://www.internationaloliveoil.org/ioc-grants-2nd-call/  έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και τα απαραίτητα έντυπα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, για το έτος 2021, για την επιχορήγηση  εκδηλώσεων και δράσεων  προώθησης ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς που θα υλοποιηθούν από τις 6 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 18η Νοεμβρίου 2021.