Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Επισημάνσεις για την προκαταβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης

Επιστολή της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

«Είναι σημαντικό για τους αγρότες της χώρας η καταβολή των ενισχύσεων στην ώρα τους, προκειμένου σε μια δύσκολη χρονιά όπως η φετινή να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης ειδικά δε οι κτηνοτρόφοι».

Τα παραπάνω επισημαίνει - μεταξύ άλλων - η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ με επιστολή της προς τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Δημ. Μελά, με αφορμή την πληρωμή της προκαταβολής του 70% της βασικής ενίσχυσης.

Παράλληλα, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ θέτει τρία ανοικτά ζητήματα (διασταύρωση των ΑΤΑΚ της αίτησης με την ΑΑΔΕ, αλλαγή της επιλεξιμότητας σε μεγάλο αριθμό αγροτεμαχίων και εφαρμογή της νέας ΚΥΑ για την κατανομή βοσκοτόπων με βάση τα ζώα και κατανομή Εθνικού Αποθέματος 2021), ζητώντας να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση τους ώστε, να γίνει μια συμπληρωματική πληρωμή της προκαταβολής που είναι αναγκαία και η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης και της εξόφλησης του Δεκεμβρίου να άρει τις αδικίες και τα σφάλματα όσων δεν πληρώθηκαν ή οι πληρωμές τους ήταν αδικαιολόγητα μειωμένες.

Αναλυτικά η επιστολή της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Είναι σημαντικό για τους αγρότες της χώρας η καταβολή των ενισχύσεων στην ώρα τους, προκειμένου σε μια δύσκολη χρονιά όπως η φετινή να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης ειδικά δε οι κτηνοτρόφοι.

Η πληρωμή του 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2021, στις 27 Οκτωβρίου σε 521.657 παραγωγούς, ύψους 633 εκ ευρώ, έγινε σύμφωνα με τον προγραμματισμό, όπως είχαν για μια δεκαετία συνηθίσει οι αγρότες και είναι θετικό ότι έγινε στο χρόνο που είχατε ανακοινώσει. Το σημειώνουμε αυτό γιατί μετά τον Δεκέμβριο του 2020 είχε δημιουργηθεί αναστάτωση με διάφορα προβλήματα στις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι πληροφορίες που διακινούνταν τις προηγούμενες ημέρες, δεν ξέρουμε με ποια βάση, είχαν αναστατώσει τους αγρότες αδικαιολόγητα τελικά.

Φαίνεται ότι αυτοί που τις διέδιδαν, έχοντας προνομιακή πρόσβαση στην εξέλιξη της πληρωμής, αλλού αποσκοπούσαν. Το έχουμε επισημάνει και άλλες φορές και ο Οργανισμός οφείλει να το αντιμετωπίσει για να επιτελεί απρόσκοπτα το έργο του. Πιστεύουμε δε ότι πίσω από αυτή την ατεκμηρίωτη παραπληροφόρηση υπήρξε προσπάθεια απόκρυψης του γεγονότος, ότι για πρώτη φορά πριν την πληρωμή, δεν λειτούργησε (άνοιξε) το σύστημα των διοικητικών πράξεων για προφανή λάθη και σφάλματα των αιτήσεων ώστε να είναι η πληρωμή της 27.10.2021 ακόμη καλύτερη.

Έχουμε δηλώσει πολλές φορές και το έχουμε αποδείξει με έργα, παρακολουθούμε και στηρίζουμε κάθε ενέργεια που εξομαλύνει τις διαδικασίες και ενισχύει την διαφάνεια στην καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες. Για το λόγο αυτό σας θίγουμε τρία ανοικτά ζητήματα και ζητούμε να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση τους ώστε, να γίνει μια συμπληρωματική πληρωμή της προκαταβολής που είναι αναγκαία και η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης και της εξόφλησης του Δεκεμβρίου να άρει τις αδικίες και τα σφάλματα όσων δεν πληρώθηκαν ή οι πληρωμές τους ήταν αδικαιολόγητα μειωμένες.

Α. Διασταύρωση των ΑΤΑΚ της αίτησης με την ΑΑΔΕ.

Στο Δελτίο Τύπου για την πληρωμή της προκαταβολής του 70% της βασικής ενίσχυσης αναφέρεται ότι με βάση στοιχεία που διασταυρώθηκαν με την ΑΑΔΕ υπήρξε ασυμφωνία στην έκταση σε 113.379 αγροτεμάχια (μεταξύ της δηλωθείσας στο ΟΣΔΕ 2021 και των εγγραφών της ΑΑΔΕ). Τα 113.379 αγροτεμάχια αφορούν ένα πολύ μεγάλο αριθμό γεωργών μελών μας και είναι φανερό ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται σε λάθος δήλωση των γεωργών, αλλά στον ατελή τρόπο με τον οποίο έγινε η σύγκριση των στοιχείων.

Από την ανάλυση αρκετών περιπτώσεων που κάναμε σε αιτήσεις μελών μας, το πρόβλημα της ασυμφωνίας δημιουργείται από το γεγονός α) ότι η συνολική δηλωθείσα έκταση των αγροτεμαχίων είχε δηλωθεί ορθά λόγω ότι αυτή είχε προκύψει από δύο ή περισσότερα τεμάχια που είχε π.χ με συμβόλαια αγοράσει ο παραγωγός και ως εκ τούτου υπήρχαν περισσότερα του ενός ΑΤΑΚ που ΄έπρεπε να συνυπολογιστούν β) η έκταση του αγροτεμαχίου είχε δηλωθεί ορθά με βάση την ψηφιοποίηση αλλά το αγροτεμάχιο αυτό ήταν τμήμα αγροτεμαχίου με βάση συμβόλαιο που είχε χωριστεί σε δύο γιατί έπεφτε πάνω στα σύνορα δύο ilots και έπρεπε να επιμεριστεί, είναι κατανοητό ότι για τα δύο επιμέρους αγροτεμάχια της δήλωσης υπάρχει ένα ΑΤΑΚ στην ΑΑΔΕ με διαφορετική έκταση την συνολική. Το πρόβλημα δεν είναι μικρό, γιατί πέρα από τις εκτάσεις που δεν λήφθηκαν υπόψη στην πληρωμή, δημιουργήθηκαν αδικαιολόγητα σημαντικές ποινές και σε μερικές περιπτώσεις πολυετείς κυρώσεις και αποκλείστηκαν παραγωγοί από την προκαταβολή της ενίσχυσης. Το πρόβλημα έχει να κάνει με τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του μηχανογραφικού ελέγχου. Κατανοούμε την μηχανογραφική αδυναμία ενός παλαιολιθικού μη ευφυούς συστήματος βασισμένου σε παρωχημένες τεχνολογίες, αλλά επιτέλους αλλάξτε το. Οι παραγωγοί των οποίων οι εγγραφές είναι ορθές δεν μπορούν να περιμένουν την εξόφληση γιατί θεωρούν ότι στερήθηκαν αδικαιολόγητα μέρος ή το σύνολο της προκαταβολής και η πληρωμή τους πρέπει να γίνει άμεσα.

Β. Αλλαγή της επιλεξιμότητας σε μεγάλο αριθμό αγροτεμαχίων.

Ενώ το πληροφοριακό σύστημα ήταν κλειστό για διοικητικές πράξεις άλλαξε μετά την οριστικοποίηση των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2021, η επιλεξιμότητα μέρους ή όλης της έκτασης πολλών αγροτεμαχίων στις αρχές Οκτωβρίου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να το γνωρίζουν οι παραγωγοί. Αυτόματα δημιουργήθηκαν και εισήλθαν στο σύστημα με μηχανογραφικό τρόπο, πολλές ενστάσεις ελέγχου επιλεξιμότητας, οι οποίες όμως όπως ήταν λογικό δεν μπόρεσαν να διεκπεραιωθούν μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι τον υπολογισμό της προκαταβολής του 70%. Το πρόβλημα είναι σημαντικό και αρκετοί παραγωγοί έλαβαν μειωμένη προκαταβολή, είτε καθόλου, είτε έχουν και κυρώσεις. Δεν γνωρίζουμε γιατί δεν αντιμετωπίσθηκε το πρόβλημα αλλά ωστόσο και εδώ υπάρχει από την εξέταση περιπτώσεων που προβήκαμε άμεση μηχανογραφική λύση με την οποία θα γινόταν σύγκριση και θα λαμβάνονταν υπόψη το τι συνέβαινε με ίδιες αιτήσεις σε ίδιες γεωχωρικές θέσεις. Αυτή η περίπτωση που έχει επιπτώσεις στους αγρότες δείχνει έλλειψη μηχανογραφικής ευφυΐας, αργής ανταπόκρισης και προσαρμοστικότητας, που οφείλετε να την λύσετε.

Γ. Εφαρμογή της νέας ΚΥΑ για την κατανομή βοσκοτόπων με βάση τα ζώα και κατανομή Εθνικού Αποθέματος 2021.

α) Δεν μας βρίσκει σύμφωνους, η εκ των προτέρων οριζόντια γραμμική μείωση και πάλι 2.5% των ενισχύσεων για την χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος για το 2021. Αυτό γιατί εκκρεμεί να μας γνωρίσετε τί έχει γίνει με τον έλεγχο της κατανομής των ετών 2019 & 2020 και όπου με βάση και ανακοινώσεις σας προκύπτουν σημαντικές αποδείξεις μη σύννομης κατανομής.

Επίσης γνωρίζουμε ότι και το 2021 το θέμα με την καταπάτηση μεγάλων δημόσιων εκτάσεων βοσκοτόπων από επιτήδειους για απόσπαση εθνικού αποθέματος παραμένει μεγάλο. Για να μπορεί να γίνει αποδεκτή από το σύνολο των εμπλεκομένων οποιαδήποτε γραμμική μείωση, αρχικά απαιτείται να δημοσιευτούν τα στοιχεία των ελέγχων για τα προηγούμενα χρόνια και το πιο σημαντικό τι ποσά έχει επιστραφεί στο αποθεματικό μετά από τους ελέγχους, έτσι να διαπιστωθεί για το 2021 τι πραγματικά θα απαιτηθεί (ποιο είναι δηλαδή το απαιτούμενο ποσοστό μιας δίκαιης γραμμικής μείωσης) για την ικανοποίηση κατανομής εθνικού αποθέματος σε παραγωγικούς πραγματικά παραγωγικών νέων εκμεταλλεύσεων. Τονίζουμε για μια ακόμη φορά ότι επιβάλλεται να χορηγηθούν αυτά τα δικαιώματα σε νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς και κτηνοτρόφους με ζώα και όχι σε επιτήδειους που ενεργούσαν και δυστυχώς βρίσκοντας συνεχώς νέες ευκαιρίες, συνεχίζουν να ενεργούν σε βάρος των πραγματικών γεωργών. Απαιτούμε ελέγχους σε βάθος με χρήση της τεχνολογίας για να σπάσει το απόστημα και για να επιστραφούν οι επιδοτήσεις που άδικα κάποιοι έβαλαν και συνεχίζουν να λαμβάνουν.

β) Η εφαρμογή της ΚΥΑ για τα νεαρά ζώα και για τους νεοεισερχόμενους νέους αγρότες, σε μια χρονιά που θα γίνουν σημαντικές αιτήσεις για ένταξη στο καθεστώς των νέων αγροτών, δημιουργεί θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν λήξει η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στο καθεστώς των νέων γεωργών για νέους που θέλουν να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία.

Σημειώνουμε ότι τα ευρήματα Α και Β εμφανίστηκαν σε αρκετές αιτήσεις δικαιούχων που δεν είχαν παρουσιαστεί σε προηγούμενους διασταυρωτικούς ελέγχους. Σε κάθε περίπτωση για την έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων είναι στην διάθεσή σας παραδειγματικές περιπτώσεις ώστε ο Οργανισμός να επιλύσει νωρίτερα το θέμα.

Όπως πάντα, είμαστε στην διάθεσή σας για όποια συνδρομή κρίνετε κατάλληλη».