Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Ελιά: Ψεκασμοί για κυκλοκόνιο, γλοιοσπόριο, καπνιά, καρκίνωση

Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας.

 

Κυκλοκόνιο: Μυκητολογική ασθένεια που εμφανίζεται κυρίως στα φύλλα των ελαιοδέντρων. Προκαλεί, πέρα από τις χαρακτηριστικές κηλίδες, φυλλόπτωση και εξασθένιση των δέντρων. Κατά συνέπεια οι έντονες προσβολές καταλήγουν να προκαλούν μειωμένη καρποφορία. Οι συνθήκες που επικρατούν φέτος στην περιοχή της Καβάλας (υψηλή υγρασία σε συνδυασμό με τις επικρατούσες θερμοκρασίες) βοήθησε στην ανάπτυξη της ασθένειας.

Συνιστάται, τις επόμενες ημέρες να πραγματοποιηθεί ένας ψεκασμός με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή με χαλκούχα σκευάσματα, λαμβάνοντας υπ? όψη το χρονικό περιθώριο (PHI) πριν τη συγκομιδή που ορίζεται στην ετικέτα κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Σε περιοχές όπου σημειώνεται υψηλή σχετική υγρασία καθώς και σε περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια προτείνεται να πραγματοποιηθεί και ένας επαναληπτικός ψεκασμός μετά από ένα μήνα.

Καλό είναι, όπου είναι δυνατόν, να ολοκληρωθεί η συγκομιδή των ελαιώνων, όπου αυτή επίκειται και να ακολουθήσει ο ψεκασμός μετά την συλλογή του ελαιοκάρπου.

Γλοιοσπόροιο: Πρόκειται για μυκητολογική ασθένεια, η οποία προκαλεί χαρακτηριστικές κηλίδες στις ελιές που τείνουν στην ωρίμανση. Η καταπολέμηση του γλοιοσπορίου πραγματοποιείται κυρίως με ψεκασμό με κατάλληλα μυκητοκτόνα ή με χαλκούχα σκευάσματα. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή εκεί όπου ενδημεί η ασθένεια ή εκεί όπου σημειώνεται παρατεταμένη υψηλή σχετική υγρασία.

Σε ελαιώνες όπου υπάρχει προσβολή γλοιοσπορίου απαιτείται η διενέργεια ψεκασμού στα τέλη Οκτωβρίου με σχολαστική «κάλυψη» όλη της κόμης των ελαιοδέντρων, ο οποίος μπορεί να συνδυάζεται με την καταπολέμηση του κυκλοκόνιου. Σε περιοχές όπου σημειώνεται σημαντικό πρόβλημα, προτείνεται να πραγματοποιηθεί και ένας επαναληπτικός ψεκασμός μετά από ένα μήνα. Στην καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας συμβάλει σημαντικά και το κατάλληλο κλάδεμα ώστε να επιτυγχάνεται μείωση της υγρασίας.

Καπνιά: Είναι το μαύρισμα που παρατηρείται επάνω στα φύλλα και στους κλαδίσκους των ελαιοδέντρων με αποτέλεσμα να εμποδίζει τις διαδικασίες φωτοσύνθεσης και διαπνοής.

Δημιουργείται από μύκητες που αναπτύσσονται συνήθως στα μελιτώματα εντόμων (κοκκοειδών) ως επίφυτα. Αντιμετωπίζεται ταυτόχρονα με το κυκλοκόνιο. Καλύτερη καταπολέμηση επιτυγχάνεται με την καταπολέμηση των κοκκοειδών την κατάλληλη εποχή. Σε καμία περίπτωση δεν συνιστάται κάποιος γενικευμένος ψεκασμός για την αντιμετώπιση της καπνιάς.

Καρκίνωση: Η ασθένεια δημιουργείται από την είσοδο του βακτηρίου ψευδομονάδα στις πληγές και σχισμές του φλοιού των κλάδων της ελιάς. Ιδανικές συνθήκες για την είσοδο του βακτηρίου υπάρχουν μετά το κλάδεμα, χαλάζι, παγετό, συγκομιδή. Το χαρακτηριστικό σύμπτωμα της καρκίνωσης είναι οι όγκοι που δημιουργούνται στους βραχίονες και στους βλαστούς των ελαιοδέντρων.

Αντιμετωπίζεται με αφαίρεση και κάψιμο των κλαδίσκων και κλάδων που έχουν τους όγκους. Στους μεγάλους βραχίονες συνιστάται να γίνεται αφαίρεση των όγκων και απολύμανση των πληγών με ένα πυκνό διάλυμα χαλκούχου σκευάσματος.

Χρειάζεται απολύμανση των κλαδευτικών εργαλείων και ένας ψεκασμός με ένα χαλκούχο σκεύασμα μετά από χαλάζι, παγετό, κλάδεμα και συλλογή.

Οι ψεκασμοί κατά του κυκλοκόνιου και του γλοιοσπορίου μπορούν να «αξιοποιούνται» στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης της καρκίνωσης που προκαλεί η ψευδομονάδα.