Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 07 Οκτωβρίου 2021 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Αν - επάρκεια τροφής

ΕΛΣΤΑΤ - Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών: Έτος 2020 (Περίοδος αναφοράς εισοδήματος: Έτος 2019).

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε στοιχεία για την επάρκεια τροφής, όπως προκύπτουν από την Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC), έτους 2020, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2019. Η έρευνα αποτελεί τη βασική πηγή αναφοράς των συγκριτικών στατιστικών για την κατανομή του εισοδήματος και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Η ΕΛΣΤΑΤ συμπεριέλαβε στην Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, από το 2019, 8 ερωτήματα τα οποία πρότεινε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (Food and Agriculture Organization - FAO) για την κατάρτιση του δείκτη 2.1.2 του στόχου 2 της βιώσιμης ανάπτυξης (εξάλειψη πείνας έως το 2030), που αφορά στον επιπολασμό της μέτριας και σοβαρής ανεπάρκειας τροφής.

Τα ερωτήματα της ενότητας αυτής αναφέρονται στην περίοδο των 12 προηγούμενων μηνών, πριν τη διενέργεια της έρευνας, και έχουν σκοπό να αποτυπώσουν τη δυνατότητα ή μη παροχής, στο σύνολο των μελών του νοικοκυριού, επαρκούς ποσότητας κατάλληλης τροφής, προκειμένου να εξασφαλίζονται για κάθε μέλος, οι διατροφικές προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για υγιή διαβίωση.

 • Ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει μέτρια και σοβαρή ανεπάρκεια τροφής όταν τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας, αναγκάστηκε να παραλείψει ένα γεύμα, έφαγε λιγότερο από όσο θεωρούσε ότι είχε ανάγκη, έμεινε χωρίς τροφή, πεινούσε αλλά δεν έφαγε, πέρασε μια ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή, λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων.
 • Ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, όταν τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας, πέρασε μια ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων.

Στο γράφημα 2 απεικονίζονται τα ποσοστά ανά συνιστώσα της κλίμακας ανεπάρκειας τροφής (FIES). Πιο συγκεκριμένα:

 • Το 13,2% του πληθυσμού ανησύχησε ότι δεν θα είχε αρκετή τροφή για να καλύψει τις ανάγκες του
 • To 12,8% του πληθυσμού δεν είχε τη δυνατότητα να τραφεί με υγιεινή και θρεπτική τροφή
 • To 14,1% του πληθυσμού έφαγε μόνο ορισμένα είδη τροφών
 • To 6,2% του πληθυσμού αναγκάστηκε να παραλείψει ένα γεύμα
 • To 6,6% του πληθυσμού έφαγε λιγότερο από όσο θεωρούσε ότι είχε ανάγκη
 • To 2,7% των νοικοκυριών έμεινε χωρίς τροφή
 • To 3,0% του πληθυσμού πεινούσε, αλλά δεν έφαγε
 • To 2,2% του πληθυσμού πέρασε μια ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή.

Στο γράφημα 3 απεικονίζονται τα ποσοστά των νοικοκυριών κατά βαθμό επάρκειας τροφής (τα επίπεδα της ανεπάρκειας τροφής διαφέρουν από αυτά που χρησιμοποιεί ο FAO σύμφωνα με τη FIES). Πιο συγκεκριμένα:

 • Το 96,9% των νοικοκυριών έχει επάρκεια τροφής
 • Το 0,7% των νοικοκυριών έχει χαμηλή επάρκεια τροφής
 • Το 2,4% των νοικοκυριών έχει πολύ χαμηλή επάρκεια τροφής.

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ο επιπολασμός μέτριας και σοβαρής ανεπάρκειας τροφής του συνολικού πληθυσμού, με βάση την κλίμακα ανεπάρκειας τροφής (Food Insecurity Experience Scale – FIES) σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης για τα έτη 2018-2020.