Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 07 Σεπτεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πως κινήθηκαν εισαγωγές - εξαγωγές τον Ιούλιο

Αναλυτικά τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας.

Η  συνολική  αξία  των εισαγωγών  -  αφίξεων, κατά  τον μήνα Ιούλιο 2021 ανήλθε στο ποσό των 5.651,2  εκατ.  ευρώ (6.661,0  εκατ. δολάρια) έναντι 4.570,3 εκατ. ευρώ (5.223,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020  παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 23,7%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούλιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 413,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Ιούλιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 421,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,4%, σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο 2020.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Ιούλιο 2021 ανήλθε στο ποσό των 3.530,2 εκατ. ευρώ (4.185,6 εκατ. δολάρια) έναντι 2.924,4 εκατ. ευρώ (3.362,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 20,7%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα  Ιούλιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά  251,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 10,7% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Ιούλιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 261,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή  11,2%, σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο 2020.

Το  έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιούλιο 2021 ανήλθε σε 2.121,0 εκατ. ευρώ (2.475,4 εκατ. δολάρια) έναντι 1.645,9 εκατ. ευρώ (1.860,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 28,9%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  κατά τον μήνα   Ιούλιο 2021 παρουσίασε  αύξηση του ελλείμματος κατά 162,1  εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  και τα πλοία κατά τον μήνα  Ιούλιο 2021 παρουσίασε αύξηση κατά 159,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,7%  σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο 2020.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021 ανήλθε στο ποσό των 34.504,7 εκατ. ευρώ (41.309,8 εκατ. δολάρια) έναντι  28.314,5 εκατ. ευρώ  (31.321,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους  2020, παρουσιάζοντας  αύξηση, σε ευρώ 21,9%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 3.882,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε  αύξηση κατά  3.906,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,3%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021 ανήλθε στο ποσό των 22.116,9 εκατ. ευρώ (26.644,4  εκατ. δολάρια)   έναντι 17.732,2 εκατ. ευρώ (19.734,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο  διάστημα του έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση,  σε ευρώ 24,7%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  παρουσίασε αύξηση κατά 2.518,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  και τα  πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 2.505,9 εκατ.  ευρώ, δηλαδή 18,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2020.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021 ανήλθε σε 12.387,8 εκατ. ευρώ (14.665,4 εκατ. δολάρια) έναντι 10.582,3 εκατ. ευρώ (11.587,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2020, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 17,1%.

Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.364,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή  15,5% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.400,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,1%.