Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

ΟΗΕ: είναι λάθος ο τρόπος επιδοτήσεων στη γεωργία

Κοινή έκθεση FAO-UNDP-UNEP καλεί τις κυβερνήσεις να επανεξετάσουν τον τρόπο επιδότησης και στήριξης της γεωργίας.

Η πλειοψηφία (87%) των 540 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στήριξης στους γεωργικούς παραγωγούς είναι είτε στρεβλωτική των τιμών είτε επιβλαβής για τη φύση και την υγεία. Η επανατοποθέτηση αυτής της υποστήριξης μπορεί να βοηθήσει στον μετασχηματισμό συστημάτων τροφίμων και στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η βελτιστοποίηση της υποστήριξης για τον αγροτικό τομέα θα ωφελήσει τον πλανήτη μας

Η έκθεση, που εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNDP) και το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), διαπιστώνει ότι το 87% της τρέχουσας στήριξης στους αγροτικούς παραγωγούς, περίπου 540 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, περιλαμβάνει μέτρα που είναι συχνά αναποτελεσματικά, άνισα, στρεβλώνουν τις τιμές των τροφίμων, βλάπτουν την υγεία των ανθρώπων και υποβαθμίζουν το περιβάλλον.

Με τη συνέχιση των σημερινών τάσεων, η στήριξη αυτή θα μπορούσε να φθάσει τα 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ έως το 2030.

Συνεπώς, υπάρχει σαφής ανάγκη ανάληψης δράσης σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο για τη σταδιακή κατάργηση της πιο στρεβλωτικής, περιβαλλοντικά και κοινωνικά επιβλαβούς στήριξης, όπως κίνητρα τιμών και σε συνδυασμό με επιδοτήσεις και ανακατεύθυνση προς επενδύσεις σε δημόσια αγαθά και υπηρεσίες για τη γεωργία (έρευνα και ανάπτυξη, υποδομές, αποσυνδεδεμένες φορολογικές επιδοτήσεις).

Παρέχοντας στοιχεία σχετικά με τις πιθανές θετικές επιπτώσεις της εξάλειψης του λανθασμένου τρόπου στήριξης της γεωργίας, η έκθεση με πειστικό τρόπο αναδεικνύει την ανάγκη ανακατεύθυνσης και ανασχεδιασμού της στήριξης ( και όχι εξάλειψης αυτής). Τέλος, η έκθεση παρουσιάζει έξι βήματα που μπορούν να εξετάσουν οι κυβερνήσεις για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν στρατηγικές επαναχρησιμοποίησης γεωργικής υποστήριξης.

Δείτε αναλυτικά την Έκθεση στα αγγλικά ΕΔΩ.