Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

ΚΑΠ: Σε προσωρινή συμφωνία κατέληξαν οι ευρωβουλευτές

Μια προσωρινή συμφωνία για πιο φιλική προς το περιβάλλον, πιο δίκαιη και διαφανή πολιτική της ΕΕ για το αγρόκτημα από το 2023 και μετά εγκρίθηκε στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι κανόνες συμφωνήθηκαν άτυπα τον περασμένο Ιούνιο από τους διαπραγματευτές της Πορτογαλικής Προεδρίας και του Κοινοβουλίου, με επικεφαλής τους εισηγητές του ΕΚ Peter Jahr (EPP, DE), Eric Andrieu (S&D, FR) και Ulrike Muller (Renew, DE), για την ενημέρωση των τριών κοινοτικών νόμων που θα διέπουν κοινή αγροτική πολιτική της ΕΕ (ΚΑΠ) 2023-2027.

Οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν ότι η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας στην ΕΕ και η εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού θα αποτελέσουν έναν από τους στόχους της μελλοντικής αγροτικής πολιτικής της ΕΕ. Κατάφεραν επίσης να ενισχύσουν τις υποχρεωτικές κλιματολογικές και φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές, τις λεγόμενες προϋποθέσεις, τις οποίες πρέπει να υποβάλει κάθε αγρότης για να λάβει άμεση υποστήριξη.

Διασφάλισαν επίσης ότι τουλάχιστον το 10% των εθνικών άμεσων πληρωμών θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη μικρών και μεσαίων αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Τα κράτη της ΕΕ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον το 3% των προϋπολογισμών τους για την ΚΑΠ για να στηρίξουν τους νέους αγρότες, αναφέρει η συμφωνία.

Οι ευρωβουλευτές έλαβαν το Συμβούλιο για τη δημιουργία ενός μηχανισμού σύνδεσης, το αργότερο από το 2025, των εθνικών επιθεωρητών εργασίας με τους οργανισμούς πληρωμών της ΚΑΠ για την τιμωρία των παραβιάσεων των εργασιακών κανόνων της ΕΕ.

Επέμειναν σε μεγαλύτερη διαφάνεια στους τελικούς δικαιούχους επιδοτήσεων της ΕΕ και εξασφάλισαν ότι θα δοθεί στα κράτη μέλη πρόσβαση στο εργαλείο εξόρυξης δεδομένων της ΕΕ για να αποφευχθεί η παράκαμψη των κανόνων της ΕΕ και να προστατευθεί δεόντως η κοινοτική χρηματοδότηση.

Η συμφωνία για τρεις κανόνες της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ εγκρίθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης την Πέμπτη με 38 ψήφους υπέρ, 8 και 2 αποχές (Στρατηγικά σχέδια), 40 ψήφους υπέρ 5 και 3 αποχές (Κοινή οργάνωση της αγοράς αγροτικών προϊόντων) και 39 ψήφους υπέρ 7 και 2 αποχές (Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚAΠ). Τώρα πρέπει να εγκριθεί από την ολομέλεια της Βουλής, πιθανώς κατά τη σύνοδο του Νοεμβρίου.