Τα ειδικά αυτά μέτρα εφαρμόζονται στα κράτη μέλη όπου έχει επιβεβαιωθεί εστία της εν λόγω νόσου και δεν έχει επιβεβαιωθεί εστία της εν λόγω νόσου, ωστόσο τα κράτη μέλη αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν εμβολιασμό κατά της συγκεκριμένης νόσου σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Ειδικότερα καθορίζονται:

1. Η οριοθέτηση απαγορευμένων ζωνών και ο εμβολιασμός κατά της λοίμωξης από τον LSDV

2. Οι όροι για τις μετακινήσεις εντός και από περιοχές όπου εφαρμόζονται ειδικά μέτρα ελέγχου νόσων έναντι της λοίμωξης από τον LSDV (απαγορεύσεις - παρεκκλίσεις)

3. Οι υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων όσον αφορά τα πιστοποιητικά υγείας των ζώων.

Ιός της οζώδους δερματίτιδας

Η λοίμωξη από τον ιό της οζώδους δερματίτιδας, η οποία προκαλείται από τον ιό της οζώδους δερματίτιδας (LSDV), είναι μια νόσος των βοοειδών και του ασιατικού νεροβούβαλου που μεταδίδεται με διαβιβαστές, η οποία μπορεί να προκαλέσει σημαντικές οικονομικές απώλειες, να επιφέρει μείωση της παραγωγής γάλακτος, να προκαλέσει σοβαρή απίσχνανση, μόνιμη βλάβη στις δορές, διάφορες δευτεροπαθείς επιπλοκές, χρόνια αδυναμία και να επιφέρει την επιβολή απαγορεύσεων μετακίνησης ή εμπορικών συναλλαγών.

Να σημειωθεί ότι από το 2017 δεν έχουν αναφερθεί εστίες λοίμωξης από τον LSDV στην Ευρώπη, ωστόσο η νόσος εξακολουθεί να υπάρχει στην Ανατολία, την Τουρκία και τη Ρωσία, καθώς και στην Ανατολική Ασία, όπου πλήττει το Μπανγκλαντές, η Κίνα και η Ινδία. Συνεπώς, η εξάπλωση αυτής της νόσου συνιστά δυνητικό κίνδυνο για τον γεωργικό τομέα στην Ένωση.

Εκτός από τη Βουλγαρία και την Ελλάδα, η Κροατία και ένας σημαντικός αριθμός γειτονικών τρίτων χωρών, όπως η Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Τουρκία γνωστοποίησαν στην Επιτροπή ότι ο εμβολιασμός κατά της λοίμωξης από τον LSDV έχει συμπεριληφθεί στην πολιτική τους ελέγχου των νόσων.

Η πλειονότητα των εν λόγω τρίτων χωρών έχουν σταματήσει πλέον τον εμβολιασμό και συνεχίζουν να εφαρμόζουν μέτρα επιτήρησης.

Η επιδημιολογική κατάσταση στην Ανατολική Ευρώπη και σε γειτονικές περιοχές υποδεικνύει ότι ενδεχομένως εξακολουθεί να υπάρχει κάποιος κίνδυνος επανεισαγωγής ή επανεμφάνισης της νόσου σε περιοχές υψηλού κινδύνου όπου ο εμβολιασμός κατά της λοίμωξης από τον LSDV έχει διακοπεί.

Με βάση τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα επιδημιολογικά στοιχεία, τα αποτελέσματα της επιτήρησης για τη λοίμωξη από τον LSDV και τον εμβολιασμό κατά της εν λόγω νόσου, κρίνεται σκόπιμο ο εμβολιασμός κατά της λοίμωξης από τον LSDV να συνεχιστεί τουλάχιστον στις περιοχές υψηλού κινδύνου της Βουλγαρίας και της Ελλάδας. Επιπλέον, σε όλα τα κράτη μέλη ή σε τμήματα αυτών όπου ο εμβολιασμός κατά της συγκεκριμένης νόσου έχει περιοριστεί ή έχει πλήρως παύσει, η συστηματική επιτήρηση, τόσο ενεργητική όσο και παθητική, θα πρέπει να συνεχιστεί.

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται για το χρονικό διάστημα έως τις 21 Απριλίου 2023, λαμβανομένων υπόψη της πείρας της Ένωσης στον έλεγχο της λοίμωξης από τον LSDV, της τρέχουσας επιδημιολογικής κατάστασης της νόσου αυτής στα κράτη μέλη και τις γειτονικές τρίτες χώρες και οποιωνδήποτε μελλοντικών κανόνων για τον εμβολιασμό.

  • Δείτε αναλυτικά εδώ.