Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ώρα αποφάσεων για τα Βιολογικά

Το «σχέδιο δράσης» της Ε.Ε. για τη Βιολογική Παραγωγή στο επίκεντρο του Συμβουλίου των υπουργών Γεωργίας, στις 19 Ιουλίου.

Οι υπουργοί θα κληθούν να εγκρίνουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βιολογική παραγωγή.

Με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» που παρουσιάστηκε το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε ως στόχο τη χρήση τουλάχιστον του 25% της γεωργικής γης της ΕΕ για βιολογικές καλλιέργειες έως το 2030. Το σχέδιο δράσης για τη βιολογική παραγωγή αποσκοπεί στην πραγμάτωση του στόχου αυτού.

Η βιολογική παραγωγή συνοδεύεται από ορισμένα σημαντικά οφέλη: τα βιολογικά χωράφια έχουν περίπου 30% περισσότερη βιοποικιλότητα, τα ζώα βιολογικής εκτροφής απολαμβάνουν υψηλότερο βαθμό καλής διαβίωσης και λαμβάνουν λιγότερα αντιβιοτικά, οι βιολογικοί αγρότες έχουν υψηλότερα εισοδήματα και οι καταναλωτές γνωρίζουν ακριβώς τι λαμβάνουν χάρη στο βιολογικό λογότυπο της ΕΕ.

Το Σχέδιο Δράσης είναι σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τις στρατηγικές Farm to Fork and Biodiversity. Το Σχέδιο Δράσης έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στον ήδη ταχέως αναπτυσσόμενο οργανικό τομέα τα κατάλληλα εργαλεία για την επίτευξη του στόχου του 25%. Προτείνει 23 δράσεις διαρθρωμένες γύρω από 3 άξονες - ενίσχυση της κατανάλωσης, αύξηση της παραγωγής και περαιτέρω βελτίωση της βιωσιμότητας του τομέα - για την εξασφάλιση ισόρροπης ανάπτυξης του τομέα.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικά σχέδια βιολογικής δράσης για να αυξήσουν το εθνικό τους μερίδιο στη βιολογική γεωργία. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το μερίδιο της γεωργικής γης που βρίσκεται σήμερα υπό βιολογική γεωργία, από 0,5% έως πάνω από 25%.

Τα εθνικά σχέδια βιολογικής δράσης θα συμπληρώσουν τα εθνικά στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ.