Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 02 Ιουλίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Σε ψηφιακό τόπο η 7η Έκθεσης Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Σε ένα κοινό ψηφιακό και εικονικό "τόπο" συζήτησης, διασύνδεσης, προβολής και συνεργασίας, θα διεξαχθεί η 7η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας με Phygital τρόπο το τριήμερο 8-9-10 Οκτωβρίου 2021.

Η «Οργανωτική Επιτροπή Patras IQ», με γνώμονα κυρίως την προφύλαξη της δημόσιας υγείας συνεχίζοντας με καινοτότομο τρόπο την δραστηριότητά της, αποφάσισε, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και μέσα που θα επιτρέψουν να παρευρεθούμε όλοι, σε ένα κοινό ψηφιακό και εικονικό 'τόπο' συζήτησης, διασύνδεσης, προβολής και συνεργασίας, την διεξαγωγή της 7ης Έκθεσης Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας.

Η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει. Στόχος μία αναβαθμισμένη και υψηλού επιπέδου διοργάνωση που θα εξυπηρετήσει εκθέτες και συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα θα διεγείρει το ενδιαφέρον του κοινού ξεπερνώντας τις προσδοκίες του.

Επιπρόσθετα, η «Οργανωτική Επιτροπή Patras IQ» ανακοινώνει τη συνέργεια με το εγκεκριμένο έργο του Προγράμματος ENI CBC MED PROGRAMME 2014 – 2020 “Incubators for Innovation and Technological in the Mediterranean - INTECMED" στο πλαίσιο αξιοποίησης των κάτωθι δράσεων του έργου και στόχο τη διεθνοποίηση της έκθεσης, με συμμετοχές από άλλες χώρες και συγκεκριμένα (Ισπανία, Τυνησία και Αίγυπτο) και την διαμόρφωση ενός Μεσογειακού δικτύου αντίστοιχων πρωτοβουλιών με επίκεντρο την έκθεση PATRAS IQ.

1. Σύσταση και λειτουργία επιτροπής με τίτλο «Περιφερειακή Συμμαχία για τη Μεταφορά Καινοτομίας (Regional Alliance for Innovation Transfer)», ρόλο τον οποίο αναλαμβάνει η "Οργανωτική Επιτροπή PATRAS IQ". Σκοπός της Συμμαχίας είναι να λειτουργήσει εποπτικά και συμβουλευτικά στο έργο καθοδηγώντας τις βασικές δράσεις του.
2. Σύσταση και λειτουργία Γραφείου στο Παν. Πατρών για την υποστήριξη των δράσεων του INTECMED (Regional Innovation Facility Point), που έχουν επίκεντρο ένα διαγωνισμό επιχειρηματικών ιδεών και εκπαιδευτικό πρόγραμμα mentorship.
3. Διοργάνωση matchmaking events για την ανάπτυξη συνεργασιών.
4. Υλοποίηση διαγωνισμού Καινοτόμων Ιδεών
5. Συμμετοχή στην Έκθεση Μεταφοράς Καινοτομίας – PATRAS IQ, όλων των επιχειρηματικών ιδεών της Μεσογείου που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα.
6. Διασύνδεση της PATRASIQ με φορείς των συμμετεχουσών χωρών για τη δημιουργία Μεσογειακού Δικτύου

Οι ανωτέρω δράσεις χρηματοδοτούνται από το έργο INTECMED και τους προϋπολογισμούς του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τι περιλαμβάνει

Η Έκθεση Patras lnnovation Quest – Patras IQ στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα και περιλαμβάνει:

■ Προϊόντα καινοτόμων ιδεών

■ Καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με προϊόντα που προέκυψαν από την συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς

■ Πρόγραμμα εκδηλώσεων σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

■ Παρουσιάσεις εφαρμοσμένης έρευνας

Ερευνητικές ομάδες παρουσιάζουν στον παραγωγικό τομέα και σε επενδυτές, ώριμα αποτελέσματα έρευνας που έχουν την δυνατότητα να αξιοποιηθούν επενδυτικά.

Παραγωγικοί φορείς αντίστοιχα, παρουσιάζουν προκλήσεις και προβληματισμούς για να συζητηθούν με τους ερευνητές και να διερευνηθούν δυνατότητες επιλύσεων.

Παράλληλα, αναγνωρισμένοι ομιλητές και φορείς σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και επιχειρηματικότητας συμβάλλουν στην αποτελεσματική αξιοποίηση της καινοτομίας.

Πού στοχεύει

Η Πρωτοβουλία αυτή συντελεί στη δημιουργία κρίσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τόσο στην ερευνητική κοινότητα όσο και στον παραγωγικό τομέα μέσα από την αέναη προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων και εφαρμογής καινοτόμων ιδεών.

Επιπλέον, φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο για τους ερευνητές που επιθυμούν να παρουσιάσουν την εφαρμοσμένη έρευνά τους στον παραγωγικό τομέα.

Σκοπός των δράσεων αυτών είναι η εξοικείωση τόσο των ερευνητών όσο και του παραγωγικού τομέα με τη διαχείριση της γνώσης, την ανάπτυξη καινοτομίας, με μηχανισμούς και προϋποθέσεις οικοδόμησης δικτύων και καινοτομικών συνεργατικών σχηματισμών και εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης της καινοτομίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Συμμετέχοντες στην Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras lQ είναι εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί και άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς καθώς και νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις και τεχνοβλαστοί.

Την έκθεση επισκέπτονται χρηματοδοτικά Funds, Business angels, venture capitals, εκπρόσωποι της Πολιτείας, πρέσβεις, εκπρόσωποι φορέων στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιχειρηματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.