Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πρώιμη συγκομιδή: Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης

Αναρτήθηκαν οι πίνακες με την τελική κατάταξη ένταξης των δικαιούχων στο μέτρο της πρώιμης συγκομιδής της περιόδου 2020-2021.

Οι εγκρίσεις έγιναν με βάση τους διοικητικούς ελέγχους, που πραγματοποίησαν οι περιφέρειες της χώρας σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας.

Να σημειωθεί ότι οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προχωρούν στην έκδοση αποφάσεων ένταξης στο πρόγραμμα πρώιμης για κάθε αποδεκτή αίτηση που περιλαμβάνεται στον τελικό πίνακα κατάταξης δικαιούχων ένταξης στο μέτρο, το αργότερο μέχρι την 30 Ιουνίου 2021.

Ο κάθε δικαιούχος έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την εφαρμογή του προγράμματος, χωρίς ποινή,-ενημερώνοντας εγγράφως την αρμόδια ΔΑΟΚ- εντός τριών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Η διενέργεια της πρώιμης συγκομιδής από τους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 5 Ιουλίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση του μέτρου οι τελικοί δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση πληρωμής στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής το αργότερο έως την 9η Ιουλίου 2021.

Δείτε αναλυτικά τους πίνακες εδώ.