Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Οι ΑΠΕ άντεξαν στην πανδημία

Οι ΑΠΕ ήταν ουσιαστικά ο μόνος κλάδος στον τομέα της ενέργειας που κατέγραψε ανάπτυξη μέσα στον εφιάλτη της πανδημίας του 2020.

Η πανδημία προκάλεσε μείωση της ζήτησης για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, λιγνίτη και άλλες παραδοσιακές μορφές ενέργειας το προηγούμενο έτος, αλλά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ήταν οι μεγάλες κερδισμένες αφού παρά την οικονομική ύφεση γνώρισαν πρωτόγνωρη ανάπτυξη με μαζικές επενδύσεις.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που χθες δημοσιοποίησε η Eurostat,κατά τη διάρκεια του 2020, τα μέτρα περιορισμού συνέβαλαν στο να υπάρξει χαμηλότερη ζήτηση ενέργειας, οι ΑΠΕ, όμως, αποτέλεσαν την μεγάλη εξαίρεση, συνεχίζοντας την ανάπτυξή τους, ειδικά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ανανεώσιμες πηγές ξεπέρασαν τα ορυκτά καύσιμα

Το 2020, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα συνέχισε να μειώνεται, καταγράφοντας το χαμηλότερο σημείο:

  • από 1.226.156 GWh το 1990, σε μέγιστο 1.584.005 GWh το 2007, σε 1.133.402 GWh το 2019 και 1.022.589 GWh το 2020 (μείωση 9,8% σε σύγκριση με το 2019).

Παρόμοια τάση παρατηρήθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικά, όπου τα προσωρινά δεδομένα για το 2020 δείχνουν το χαμηλότερο σημείο από το 1990, στα 683 183 GWh (6,3% χαμηλότερα από το 1990).

Την τελευταία δεκαετία σημειώθηκε αξιοσημείωτη αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 2020, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ξεπέρασε για πρώτη φορά από τα ορυκτά καύσιμα.

Το μερίδιο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξήθηκε με την πάροδο του χρόνου, από 303.279 GWh το 1990 σε 979 866 GWh το 2019. Τα προσωρινά στοιχεία του 2020 δείχνουν μια περαιτέρω αύξηση σε 1.052.582 GWh, που ήταν 29.994 GWh περισσότερο από την παραγωγή από ορυκτά καύσιμα.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άλλες πηγές και μη καθορισμένες πηγές έχει μόνο ένα πολύ μικρό μερίδιο στο συνολικό μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, περίπου 5.200 GWh την τελευταία δεκαετία. Το 2020 έφτασε τα 4.442 GWh.

  • Τα προκαταρκτικά στοιχεία του 2020 δείχνουν, επίσης, σημαντική μείωση στην ΕΕ εσωτερικής κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων.

Σε γενικές γραμμές, τα ορυκτά καύσιμα το 2020, ιδίως τα στερεά ορυκτά καύσιμα, είναι σε χαμηλό επίπεδο ρεκόρ από τη στιγμή που υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα (δηλαδή από το 1990).

Τα στοιχεία για το 2020 δείχνουν επίσης ότι η κατανάλωση πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου μειώθηκε κατά 12,9% σε σύγκριση με το 2019. Σε σύγκριση με το 2005, η κατανάλωση πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου σημείωσε πτώση 23,1% το 2020.

Η εσωτερική χρήση φυσικού αερίου επηρεάστηκε λιγότερο το 2020: η μείωση σε σύγκριση με το 2019 ήταν μόνο 2,6%. Παρ 'όλα αυτά, σημειώθηκε μείωση 8,9% από το 2005.

Η κατανάλωση άνθρακα (καφέ άνθρακας και σκληρός άνθρακας) συνέχισε την έντονη πτώση της, μετά τις επιπτώσεις της πανδημίας σε συνδυασμό με αυτές των πολιτικών εξόδου άνθρακα. Σε σύγκριση με το 2019, τα προσωρινά δεδομένα για το 2020 δείχνουν σημαντικές πτώσεις 20,0% για τον καφέ άνθρακα και 18,0% για τον σκληρό άνθρακα. Από το 2005 έως το 2020, η κατανάλωση σκληρού άνθρακα υπερδιπλασιάστηκε (-51,2%), ενώ ο καφές άνθρακας μειώθηκε κατά 44,9% την ίδια περίοδο.