Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Επεμβάσεις στο αμπέλι για την Ευδεμίδα

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας, για τις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης.

Η έναρξη της 2η πτήσης του εντόμου τοποθετείται τέλος Μαΐου αρχές στις 1-3 Ιουνίου. To 25% και το 50% των ακμαίων ατόμων εμφανίστηκαν την 10η και την 15η Ιουνίου ενώ το 75% των ακμαίων ατόμων της γενεάς αναμένεται να εμφανιστούν την 25η Ιουνίου.

Η πτήση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου.

Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται μια μόνο επέμβαση:

  • Εάν έγινε επέμβαση με εντομοκτόνα που έχουν και ωοκτόνο δράση, η εφαρμογή έπρεπε να γίνει στο χρονικό διάστημα 10-12 Ιουνίου.
  • Εναλλακτικά, σε περίπτωση που επιλεγούν αποκλειστικά προνυμφοκτόνα σκευάσματα, η εφαρμογή να γίνει στο χρονικό διάστημα 18-20 Ιουνίου.

Στις περιπτώσεις που πραγματοποιούνται δύο εφαρμογές:

  • Εάν έγινε επέμβαση με εντομοκτόνα που έχουν και ωοκτόνο δράση, η 1η εφαρμογή έπρεπε να γίνει στο χρονικό διάστημα 4-8 Ιουνίου.
  • Εναλλακτικά, σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προνυμφοκτόνα σκευάσματα, η 1η εφαρμογή να γίνει άμεσα.
  • Η 2η εφαρμογή να γίνει στο τέλος της λήξης του μεσοδιαστήματος εφαρμογής, όπως αυτό αναφέρεται στην ετικέτα του σκευάσματος της 1ης εφαρμογής.

Συνιστάται η τακτική και ανά διήμερο διενέργεια ελέγχου της προσβολής. Η απόφαση για τον χρόνο και την συχνότητα των επεμβάσεων εξαρτάται από την παραγωγική κατεύθυνση, το ιστορικό του αμπελώνα, το ύψος της προσβολής, το εντομοκτόνο, την ευαισθησία της ποικιλίας, τις καιρικές συνθήκες και άλλους παράγοντες.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Επιλογή από την λίστα με τα εγκεκριμένα εντομοκτόνα για τους εχθρούς της αμπέλου έκδοσης 28/04/2021σύμφωνα με τις οδηγίες του γεωπόνου. Να τηρείται πιστά η ετικέτα.