Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία: Απρίλιος 2021

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Απρίλιο 2021, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Απριλίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2020, παρουσίασε αύξηση 3,7%.

Ο αντίστοιχος δείκτης του Απριλίου 2020, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2019, είχε παρουσιάσει μείωση 2,1%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 3,7%, τον μήνα Απρίλιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2020, οφείλεται στην αύξηση κατά 7,7% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας κρέατα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Απρίλιο 2021, σε σύγκριση με το δείκτη του Μαρτίου 2021, παρουσίασε αύξηση 1,4%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Μαΐου 2020 - Απριλίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2019 - Απριλίου 2020, παρουσίασε αύξηση 0,1%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Απριλίου 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2020, παρουσίασε αύξηση 4,8% έναντι μείωσης 4,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Απριλίου 2020 με τον Απρίλιο 2019.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 4,8%, τον μήνα Απρίλιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2020, οφείλεται στην αύξηση κατά 5,6% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Απρίλιο 2021, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2021, παρουσίασε αύξηση 0,04%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Μαΐου 2020 - Απριλίου 2021, παρουσίασε μείωση 1,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2019 - Απριλίου 2020.