Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αρχίζουν οι πληρωμές για το 70άρι στις ελιές

Στο πλαίσιο του 3ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας και στην αφιερωμένη στην Αγροτική Ανάπτυξη ενότητα, ο υπουργός κ. Σπήλιος Λιβανός, αφού παρουσίασε τις προοπτικές του χώρου και τους βασικούς άξονες της πολιτικής που ήδη υλοποιεί το υπουργείο, σχολιάζοντας σχετική επισήμανση, ανακοίνωσε ότι άμεσα ξεκινούν οι πληρωμές ήσσονος σημασίας στους ελαιοπαραγωγούς της Αιτωλοακαρνανίας.

Το ύψος κατ' αποκοπή ποσού ενίσχυσης για τις επιτραπέζιες ελιές - λοιπές με κωδικό συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ 2008190 είναι 70 ευρώ ανά στρέμμα.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού 1408/2013, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη, ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανομένης της χορηγούμενης με την παρούσα ενίσχυση, υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ.

Η διαδικασία θα ξεκινήσει σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.