Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 03 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Ανεκμετάλλευτες δυνατότητες παραγωγής ενέργειας

Όπως αυτές αποτυπώνονται στο 4ετές Στρατηγικό Σχέδιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το μοτίβο ενεργειακής κατανάλωσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν διαφέρει σημαντικά από αυτό των υπολοίπων ελληνικών περιφερειών.

Ταυτόχρονα, τόσο λόγω μεγαλύτερης συγκέντρωσης πληθυσμού, όσο και μεταποιητικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, η μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση σημειώνεται στην ΠΕ Αχαΐας, ακολουθούμενη από την ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και την ΠΕ Ηλείας (ΕΛΣΤΑΤ, 2013).

Το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας στην ΠΔΕ καταναλώνεται για οικιακή χρήση (1,036,742,000kWh). Σημαντική είναι και η κατανάλωση για εμπορική χρήση (679,695,000kWh), βιομηχανική χρήση (362,408,000kWh) και γεωργική χρήση (233,239,000kWh) (ΕΛΣΤΑΤ, 2013). Συγκριτικά με άλλες περιφέρειες, η ΠΔΕ εμφανίζει μειωμένη κατανάλωση για βιομηχανική χρήση και αυξημένη για γεωργική, αναδεικνύοντας και με αυτό τον τρόπο ότι το υφιστάμενο παραγωγικό – οικονομικό μοντέλο εστιάζει περισσότερο στον πρωτογενή τομέα και λιγότερο στο δευτερογενή.

Ακόμη, οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια για οικιακή χρήση, ειδικά έναντι των περιφερειών που διαθέτουν δίκτυο φυσικού αερίου. Η διαπίστωση αυτή αναδεικνύει την οικονομική αδικία που υφίστανται οι πολίτες περιφερειών χωρίς δίκτυο φυσικού αερίου, το οποίο κατ’ ελάχιστον παρέχει τη δυνατότητα πολύ οικονομικότερης θέρμανσης και θέρμανσης νερού για τη μέση οικία έναντι της χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος (κλιματισμός, χρήση θερμοσίφωνα).

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δεδομένης της θέσης της και της γεωμορφολογίας της, διαθέτει αρκετά μεγάλο απόθεμα φυσικού πλούτου, γεγονός που της προσδίδει μεγάλες δυνατότητας ανάπτυξης των ΑΠΕ. Σημαντικό κίνητρο στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, αποτελεί το γεγονός ότι στην περιοχή δεν θα υπάρχει ευρύ δίκτυο φυσικού αερίου πριν από το 2030.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΡΑΕ (2012), του ΛΑΓΗΕ (2013) και του ΚΑΠΕ (2017), στην ΠΔΕ λειτουργούν έντεκα μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί η ισχύς των οποίων φτάνει τα 32,7 MW. Τέσσερις σταθμοί βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής η ισχύς των οποίων θα είναι 6,6 MW.

Συνολικά, σε εθνικό επίπεδο η ΠΔΕ παράγει το 20% της ισχύος από υδροηλεκτρική ενέργεια σε εθνικό επίπεδο, ενώ διαθέτει το 11,2% του συνόλου των σταθμών. Μεταξύ των ελληνικών περιφερειών, είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπλέον, η ΠΔΕ αποτελεί μια εκ των τριών Περιοχών Αιολικής Προτεραιότητας της χώρας. Συγκεκριμένα, λειτουργούν έξι σταθμοί με ισχύ 113,4 MW. Το 2013 βρισκόταν υπό εξέταση 55 αιτήσεις αδειοδότησης αιολικών πάρκων, η ισχύς των οποίων θα έφτανε τα 1514,9 MW. Ακόμη, υπό κατασκευή βρίσκονται πέντε σταθμοί με συνολική ισχύ 109 MW. Η συνολικά εγκατεστημένη ισχύς αιολικής ενέργειας στην ΠΔΕ αποτελεί το 6,5% της εθνικά παραγόμενης ισχύος. Μεταξύ των ελληνικών περιφερειών, είναι η τέταρτη μεγαλύτερη παραγωγός αιολικής ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά την ηλιακή ενέργεια, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στην ΠΔΕ ανέρχεται στο 14,3% της εθνικά εγκατεστημένης ισχύος. Μεταξύ των ελληνικών περιφερειών, είναι η τέταρτη μεγαλύτερη παραγωγός ηλιακής ενέργειας.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη βιομάζα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς στην ΠΔΕ ανέρχεται στο 3,2% της εθνικά εγκατεστημένης ισχύος. Μεταξύ των ελληνικών περιφερειών, είναι η πέμπτη μεγαλύτερη παραγωγός ενέργειας από βιομάζα.