Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 08 Ιουνίου 2021 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Έδαφος και παραγωγή τροφίμων

Η ρύπανση του εδάφους απειλεί την παραγωγή τροφίμων και τα οικοσυστήματα.

Η επιδείνωση της ρύπανσης του εδάφους και η αύξηση των αποβλήτων απειλούν το μέλλον της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων, της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, σύμφωνα με κοινή έκθεση που δημοσιεύθηκε από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών.

Η ρύπανση του εδάφους διασχίζει όλα τα σύνορα και θέτει σε κίνδυνο τα τρόφιμα που τρώμε, το νερό που πίνουμε και τον αέρα που αναπνέουμε. Η κοινή αξιολόγηση διαπίστωσε ότι η εκτεταμένη περιβαλλοντική υποβάθμιση, που προκαλείται από τη ρύπανση του εδάφους, λόγω των αυξανόμενων απαιτήσεων γεωργικών τροφίμων και βιομηχανικών συστημάτων και του αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού, επιδεινώνεται και είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις παγκοσμίως.

Βιομηχανικές και εξορυκτικές δραστηριότητες, κακή διαχείριση αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, εξόρυξη και επεξεργασία ορυκτών καυσίμων, καθώς και μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και μεταφορές, αναγνωρίστηκαν ως οι κύριες πηγές ρύπανσης του εδάφους.

Η υγεία του εδάφους είναι θεμελιώδης για την υγεία του πλανήτη

Η Παγκόσμια Αξιολόγηση διαπίστωσε ότι η ρύπανση του εδάφους έχει σοβαρές επιπτώσεις στα συστήματα γεωργικών τροφίμων και στην ανθρώπινη υγεία λόγω των μακροπρόθεσμων επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.

Η έκθεση κατέληξε στα εξής συμπεράσματα:

  • Η χρήση φυτοφαρμάκων αυξήθηκε κατά 75% μεταξύ 2000 και 2017, με περίπου 109 εκατομμύρια τόνους συνθετικών λιπασμάτων αζώτου να εφαρμόζονται παγκοσμίως παγκοσμίως το 2018.
  • Η χρήση πλαστικών στη γεωργία έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες με 708000 τόνους πλαστικών μη συσκευασιών που καταναλώθηκαν στη γεωργία στην ΕΕ το 2019.
  • Η παγκόσμια ετήσια παραγωγή βιομηχανικών χημικών έχει διπλασιαστεί σε περίπου 2,3 δισεκατομμύρια τόνους από τις αρχές του 21ου αιώνα και προβλέπεται να αυξηθεί κατά 85% έως το 2030.
  • Η παραγωγή αποβλήτων αυξάνεται επίσης. Ο κόσμος παράγει σήμερα 2 δισεκατομμύρια τόνους αποβλήτων ετησίως και αυτό προβλέπεται να αυξηθεί σε 3,4 δισεκατομμύρια τόνους έως το 2050 λόγω της αύξησης του πληθυσμού και της αστικοποίησης.