Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Συρρικνώνεται ο αγροτικός πληθυσμός

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat αναμένεται έως το 2050 αύξηση του πληθυσμού στις αστικές περιοχές και μείωση στις αγροτικές.

 

Οι πληθυσμοί αναμένεται να αυξηθούν σε σχεδόν τρεις στις πέντε αστικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ενώ είναι πιθανό να συρρικνωθούν σε τέσσερις από τις πέντε αγροτικές περιοχές έως το 2050.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία, προβλέπεται ότι ο συνολικός αστικός πληθυσμός θα μειωθεί κατά 16,7% και ο αγροτικός κατά 9%.

Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από τις τελευταίες πληθυσμιακές προβλέψεις περιφερειακών δημογραφικών προτύπων. Σύμφωνα λοιπόν, με αυτές από το 2019 έως το 2050, ο συνολικός αστικός πληθυσμός προβλέπεται να αυξηθεί σε 15 κράτη μέλη της ΕΕ, από +2,3% στην Κροατία έως +35,4% στη Μάλτα. Μαζί με τη Μάλτα, η Ιρλανδία και η Σουηδία προβλέπεται επίσης να σημειώσουν αυξήσεις άνω του 20% στους συνολικούς αστικούς πληθυσμούς τους (+29,2% και +25,1% αντίστοιχα).
Αντίθετα, ο συνολικός αστικός πληθυσμός προβλέπεται να μειωθεί σε εννέα κράτη μέλη της ΕΕ: Βουλγαρία (-1,4%), Πορτογαλία (-1,6%), Ουγγαρία (-1,7%), Λιθουανία (-2,7%), Ιταλία (-3,1% ), Ρουμανία (-8,6%), Πολωνία (-10,3%), Ελλάδα (-16,7%) και Λετονία (-17,7%).

Κατά την ίδια περίοδο, ο συνολικός αγροτικός πληθυσμός προβλέπεται να αυξηθεί σε τέσσερα μόνο κράτη μέλη της ΕΕ: Ιρλανδία (+ 24,5%), Σουηδία (+ 10,9%), Δανία (+ 1,2%) και Βέλγιο (+ 1,0%). Στο άλλο άκρο της κλίμακας, 20 κράτη μέλη αναμένεται να σημειώσουν μειώσεις στους συνολικούς αγροτικούς πληθυσμούς τους, από -43,5% στη Λιθουανία έως -0,6% στην Αυστρία. Σημαντικές μειώσεις άνω του 20% προβλέπονται επίσης στον αγροτικό πληθυσμό της Λετονίας (-37,6%), καθώς και στους αγροτικούς πληθυσμούς στη Βουλγαρία (-26,8%), τη Ρουμανία (-25,0%) και την Κροατία (-23,3%).

Όσον αφορά τις ενδιάμεσες περιοχές, οι πληθυσμοί προβλέπεται να μειωθούν σε 17 κράτη μέλη της ΕΕ και να αυξηθούν σε οκτώ, με τις μεγαλύτερες μεταβολές πληθυσμού να προβάλλονται στην Ιρλανδία και την Εσθονία (+30,6% και -41,7% αντίστοιχα).