Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Πόσο γνωρίζουμε τη νέα ΚΓΠ;

Τι έδειξε η έρευνα του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου.

Καλύτερα ενημερωμένοι με ποσοστό 5,2% για τη νέα ΚΑΠ της περιόδου 2021 – 2027 είναι οι αγρότες με υψηλά εισοδήματα, καθώς και η ηλικιακή ομάδα των 40 με 54 ετών (ποσοστό 41%), ενώ σχετική πληροφόρηση προς το βαθμό γνώσης της νέας ΚΑΠ έχει λάβει το 29,9%.

Σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (σε δείγμα 1.400 αγροτών), η κύρια πηγή ενημέρωσης είναι σε μεγάλο ποσοστό (56,4%) το διαδίκτυο και ακολουθούν η τηλεόραση με 19,1%, η ενημέρωση μέσω της προσωπικής επαφής με γνωστούς και άλλους συναδέλφους σε ποσοστό 15,2%, οι εφημερίδες με 14,2% και οι επαγγελματίες γεωπόνοι/σύμβουλοι και μελετητές με 10,3%.

Όσον αφορά την σημασία των προτεραιοτήτων της Νέας ΚΑΠ ως Πολύ και Αρκετά σημαντικές αναγνωρίζονται σε σειρά κατάταξης:

  • η προστασία του περιβάλλοντος με ποσοστό 86,1%,
  • η υιοθέτηση της καινοτομίας και η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή με 82,2%,
  • η προσέλκυση νέων αγροτών με 79,9%,
  • η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των επενδύσεων με 72,7% και
  • η ανάπτυξη της συνεργατικότητας και της συλλογικής οργάνωσης των παραγωγών με 72,5%.

Διαπιστώνεται πως το σύνολο των προτεραιοτήτων της Νέας ΚΑΠ αξιολογούνται ως πολύ και αρκετά σημαντικές σε ποσοστά άνω του 70% σε κάθε περίπτωση.

Στην απόλυτη ιεράρχηση, όταν ζητήθηκε δηλαδή από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν την πιο σημαντική προτεραιότητα, η προσέλκυση νέων αγροτών καταλαμβάνει την πρώτη θέση με ποσοστό 25,1% και ακολουθούν η ανάπτυξη συνεργατικότητας με 20,3% και η προστασία του περιβάλλοντος με 20,2%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως για τα μέλη της νεότερης ηλικιακής ομάδας 18-39 ετών, ως πρώτη προτεραιότητα για τη Νέα ΚΑΠ ιεραρχείται η ανάπτυξη της συνεργατικότητας, ενώ για τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες η προσέλκυση νέων αγροτών στις αγροτικές περιοχές.

Στην ενότητα που διερεύνησε το κομβικό ζήτημα των άμεσων ενισχύσεων προκύπτει η σε μεγάλο βαθμό πεποίθηση του αγροτικού πληθυσμού για το μη δίκαιο τρόπο καταβολής τους. Συγκεκριμένα τρεις στους τέσσερις ερωτώμενους, ποσοστό 75,1% θεωρεί άδικο τον τρόπο καταβολής των ενισχύσεων έναντι 19,5% που πιστεύει ότι ο τρόπος που μοιράζονται αυτές είναι δίκαιος.

Πάντως, δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δημογραφικών ομάδων με εξαίρεση ίσως την ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών που θεωρούν δίκαιο τον τρόπο καταβολής σε ποσοστό 27,3%.

Ως προς τον τρόπο καταβολής των ενισχύσεων, το 68,7% του δείγματος επιλέγει την καταβολή ενός ενιαίου ποσού ενίσχυσης ανά ομοειδείς κατηγορίες καλλιέργειας και εκτροφής. Ενιαίο ποσό ενίσχυσης για όλους, ανεξαρτήτως όμως καλλιέργειας ή εκτροφής, προκρίνει το 15,5%, ενώ τη διατήρηση του υφιστάμενου τρόπου καταβολής υποστηρίζει το 7,5%. Η ανάλυση του δείγματος δεν διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των δημογραφικών και κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού.