Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αγροτική Εστία: Ερωτήσεις – Απαντήσεις για δικαιούχους ΛΑΕ

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους ανά κατηγορία προγράμματος θα βρείτε ΕΔΩ. 

Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στα προγράμματα;

α) οι συνταξιούχοι του e- ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) και οι συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν.1296/1982.

β) οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31/12 του προηγούμενου έτους (2020) της υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από δικαιούχο παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ

 Πώς και πότε υποβάλλω αίτηση συμμετοχής;

Από τη Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 μέχρι και την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 στα ΚΕΠ όλης της χώρας για όλα τα προγράμματα με εξαίρεση το Παιδικό Κατασκηνωτικό για το οποίο η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής γίνεται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr).

                                                                         ΣΥΧΝΕΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Eίμαι ασφαλισμένος στον e-ΕΦΚΑ-ΟΓΑ. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξής μου στο Μητρώο των δυνάμει δικαιούχων του ΛΑΕ;

 • Συμπεριλαμβάνεστε στο Μητρώο του 2021, εφόσον έχετε εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές σας που αφορούν στο έτος 2020

ή έχετε ρυθμίσει ληξιπρόθεσμες εισφορές και πληρούνται οι όροι της ρύθμισης.

 • Μία επιπλέον απαραίτητη προϋπόθεση για  όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων είναι να έχετε και ασφαλιστική  ικανότητα, ενεργή,  που απορρέει από την ασφάλισή σας στον ΟΓΑ και όχι από άλλα Ταμεία.
 • Τα μέλη της οικογένειάς σας επίσης, για να συμμετέχουν, πρέπει να έχουν δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από εσάς ως δικαιούχο του ΛΑΕ.
 • Αν δεν έχετε συμπεριληφθεί στο Μητρώο, σημαίνει  ότι,  είτε οφείλετε εισφορές στον e-ΕΦΚΑ – ΟΓΑ  ή ότι έχετε  ασφαλιστική ικανότητα από άλλα ταμεία, όπως ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ γιατί έχετε παράλληλη ή περιστασιακή απασχόληση σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Οι δικαιούχοι ΛΑΕ καταβάλλουν εισφορά υπέρ ΛΑΕ που αποτυπώνεται και στο εκκαθαριστικό του e-ΕΦΚΑ.

  Το  ΚΕΠ ή ο e-ΕΦΚΑ με ενημέρωσαν ότι έχω ασφαλιστική ενημερότητα. Γιατί δεν συμπεριλαμβάνομαι στο Μητρώο και δεν μπορώ να υποβάλλω αίτηση συμμετοχής;

 • Το μητρώο δικαιούχων ασφαλισμένων δημιουργήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία στις 5/5/2021. Συμπεριλαμβάνονται συνεπώς όσοι έχουν εξοφλήσει το 2020 ή έχουν ρυθμίσει οφειλόμενες εισφορές μέχρι την ημερομηνία αυτή και έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα ΟΓΑ και κράτηση υπέρ ΛΑΕ.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή εξόφληση μετά τις 5/5/2021 δεν αποτυπώνεται, ούτε μπορεί να ληφθεί υπόψη ώστε να ενταχθείτε εκ των  υστέρων.

 • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε προσθήκη από τον ΟΠΕΚΑ, όταν δεν βρίσκεται ο αριθμός ΑΜΚΑ ή ο αριθμός Μητρώου σας.          

Ειδικά για τα ΚΕΠ  που έχουν πλέον δυνατότητα έκδοσης ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ, ο ασφαλισμένος μπορεί να εμφανίζεται ως ενήμερος την ημέρα που προσέρχεται στα ΚΕΠ για την υποβολή της αίτησης, αλλά εάν η εξόφληση έλαβε χώρα μετά τις 5/5/2021, ο ασφαλισμένος δεν συμπεριλαμβάνεται στο Μητρώο και δεν υπάρχει δυνατότητα να ενταχθεί εκ των υστέρων.    

 • Εάν θέλετε να ενημερωθείτε γιατί δεν έχετε συμπεριληφθεί στο μητρώο, μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα e-ΕΦΚΑ ή απευθείας από την ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ μπαίνοντας:
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ
 • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
 • ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ TAXISNET ΒΛΕΠΕΤΕ ΕΑΝ & ΤΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕ

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν απευθύνεστε στον ΕΦΚΑ δεν θα ρωτάτε γιατί δεν συμπεριλαμβάνεστε στα Προγράμματα του ΟΠΕΚΑ, καθώς θα σας παραπέμπουν (ορθά) στον ΟΠΕΚΑ. Οι ερωτήσεις σας  θα πρέπει να αφορούν:

 • ΤΥΧΟΝ ΟΦΕΙΛΕΣ
 • ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ Ή ΑΛΛΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
 • ΕΑΝ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΛΑΕ
 • ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ή ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ 

Είμαι συνταξιούχος ΕΦΚΑ-ΟΓΑ και δεν συμπεριλαμβάνομαι στο Μητρώο των δυνάμει δικαιούχων του ΛΑΕ

 • Εάν η καταβολή της σύνταξής σας έχει τεθεί σε αναστολή από το μήνα Μάιο του 2021 ή διεκόπη το μήνα αυτό ΔΕΝ έχετε δικαίωμα  συμμετοχής στα φετινά προγράμματα του ΛΑΕ.
 • Εάν έχετε υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης και δεν έχει ακόμα εκδοθεί η απόφαση συνταξιοδότησης ΔΕΝ είστε δικαιούχος προγραμμάτων ΛΑΕ μέχρι να καταστείτε συνταξιούχος.