Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συνδεδεμένη βόειου: ο προϋπολογισμός

Καθορίστηκε με υπουργικές αποφάσεις ο ετήσιος προϋπολογισμός για τη συνδεδεμένη ενίσχυση βόειου κρέατος, καθώς και τις  ενισχύσεις για τους ελαιοκαλλιεργητές των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά την συνδεδεμένη βόειου κρέατος, ο ετήσιος προϋπολογισμός για το 2021 καθορίζεται στα 35.016.195 ευρώ και για το 2019 και 2020 ανέρχεται στα 35.558.453 ευρώ.

Επίσης, για το έτος αιτήσεων ενίσχυσης 2020 (οικονομικό έτος 2021) και εφεξής, η ενίσχυση για τους ελαιοκαλλιεργητές των Μικρών Νησιών του Αιγαίου είναι αποκλειστικά ενωσιακή και ανέρχεται στο ποσό των 8.800.000 ευρώ ετησίως.