Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ομάδες παραγωγών: Παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής

Πρόκειται για την 1η παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9 (Σύσταση ομάδων και Οργανώσεων παραγωγών).

Συγκεκριμένα, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 ενημερώνει τους δικαιούχους του Μέτρου 9 ότι η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων πληρωμής παρατείνεται μέχρι την 19-07-2021.