Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Οι συνδεδεμένες για σπόρους σποράς και ρύζι

Καθορίστηκαν με σχετικές αποφάσεις οι συνδεδεμένες για τους σπόρους σποράς και το ρύζι.

Στα 293,89 ευρώ/εκτάριο (29,38 ευρώ/στρέμμα) καθορίστηκε το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα των σπόρων σποράς για το έτος ενίσχυσης 2020.

Επίσης, το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του ρυζιού για το έτος ενίσχυσης 2020, καθορίζεται στα 272 ευρώ/εκτάριο (27,2 ευρώ/στρέμμα).