Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Οι κίνδυνοι μετάδοσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων

Ο EFSA επισημαίνει τον κίνδυνο από ζωοτροφές, κλινοσκεπάσματα και τα οχήματα μεταφοράς.

Tον κίνδυνο εισαγωγής του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε μη πληγείσες περιοχές της ΕΕ μέσω των ζωοτροφών, κλινοσκεπασμάτων και οχημάτων μεταφοράς χοίρων, που επιστρέφουν από πληγείσες περιοχές, εξετάζει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Η γνωμοδότηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το δυναμικό μετάδοσης μέσω αυτών των οδών είναι χαμηλότερο από ό,τι για πολλούς άλλους - όπως η μετακίνηση ζωντανών κατοικίδιων χοίρων ή η δυνατότητα επαφής μεταξύ αγριόχοιρου και κατοικίδιων χοίρων - αλλά ότι ο κίνδυνος δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως.

Το μοντέλο που αναπτύχθηκε για να ταξινομήσει τον κίνδυνο από τα διαφορετικά μονοπάτια, χρησιμοποίησε τα αποτελέσματα από μια εξειδικευμένη γνώση του EKE, το οποίο βασίστηκε σε στοιχεία από βιβλιογραφία και δημόσια διαβούλευση.

Συγκεκριμένα, αξιολογήθηκαν δεκαεπτά προϊόντα, τα οποία εξετάστηκαν και κατατάχθηκαν ανάλογα με την πιθανότητα να αποτελούν εστίες μόλυνσης της αφρικανικής πανώλης σε περιοχές που ήδη έχουν προσβληθεί και να μολύνουν χοίρους σε μη προσβεβλημένες περιοχές. Στην υψηλότερη κατάταξη αυτών των προϊόντων βρέθηκαν η σύνθετη τροφή (πολτός, σβόλοι), τα πρόσθετα ζωοτροφών και τα μολυσμένα οχήματα.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος εισαγωγής του ιού σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις μέσω ζωοτροφών, υλικών κλινοσκεπασμάτων και οχημάτων μεταφοράς, η επιστημονική γνώμη συνιστά την αυστηρή τήρηση των σχετικών διαδικασιών απολύμανσης και αποθήκευσης για όλα τα προϊόντα που μετακινούνται από περιοχές που πλήττονται από αφρικανική πανώλη σε μη επηρεασμένες περιοχές.