Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Νέο καθεστώς στήριξης για φρούτα και λαχανικά

Απλούστευση του συστήματος στήριξης των φρούτων και λαχανικών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) περιλαμβάνουν οι νέοι κανόνες που ενέκρινε η Κομισιόν.

Παράλληλα, ενέκρινε κανόνες, που σχετίζονται με δραστηριότητες και προγράμματα οργανώσεων παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών.

Αυτή η απλούστευση του συστήματος ανοίγει το δρόμο για τη νέα ΚΑΠ, η οποία θα εφαρμοστεί από το 2023. Έτσι, τα κράτη μέλη θα μπορούν τώρα να επεκτείνουν τις εθνικές στρατηγικές τους στον τομέα των οπωροκηπευτικών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση μεταξύ των ισχυόντων και των νέων κανόνων μόλις τεθεί σε εφαρμογή η νέα ΚΑΠ δύναμη.

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Επέκταση των δυνατοτήτων εξωτερικής ανάθεσης για οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών
  • Η μέθοδος υπολογισμού για τον προσδιορισμό της αξίας των μανιταριών, που προορίζονται για επεξεργασία, επεκτείνεται και σε διαφορετικούς τύπους μανιταριών για να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα της παραγωγής.
  • Επέκταση της χρήσης τυποποιημένων κατ' αποκοπή ποσών ή κατ' αποκοπή ποσών σε όλα τα έξοδα, που υποστηρίζονται στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, εκτός από μέτρα κρίσης.
  • Απλούστευση των κανόνων σχετικά με την απόσυρση της αγοράς οπωροκηπευτικών για δωρεάν διανομή.
  • Εισαγωγή μέγιστου ποσού στήριξης για αποσύρσεις αγοράς προς επεξεργασία.
  • Απλούστευση των κανόνων, που αφορούν τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων (π.χ. ασφάλιση συγκομιδής).

Να σημειωθεί ότι η ΕΕ υποστηρίζει ενεργά τον τομέα των οπωροκηπευτικών μέσω του συστήματος διαχείρισης της αγοράς με τέσσερις γενικούς στόχους:

  • Ανταγωνιστικά προϊόντα που οφείλονται στις οργανώσεις παραγωγών.
  • Λιγότερες διακυμάνσεις, που σχετίζονται με την κρίση στο εισόδημα των παραγωγών.
  • Μεγαλύτερη κατανάλωση φρούτων και λαχανικών στην ΕΕ.
  • Αυξημένη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον καλλιεργειών και τεχνικών παραγωγής.