Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Μέσα Μαΐου οι αιτήσεις για τα αρδευτικά σχέδια

Στα μέσα Μαΐου θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Μέτρο 4.1.2 για τα αρδευτικά σχέδια βελτίωσης, σύμφωνα με την απάντηση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Οικονόμου σε ερώτηση του αναπληρωτή γραμματέα της ΚΟ της ΝΔ, βουλευτή Λάρισας, Χρήστου Κέλλα.

Ο Χρήστος Κέλλας, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, είχε τονίσει προς την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πως χιλιάδες αγρότες έδειξαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο εν λόγω μέτρο, που αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων, οι οποίες συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος, στην εισαγωγή προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Συγχρόνως, επισημαίνοντας τη μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του Μέτρου, ζητούσε να προσδιοριστεί σαφώς ο χρόνος έναρξης υποβολής των αιτήσεων.

Στην απάντησή του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει: «Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της πρόσκλησης της Δράσης 4.1.2 του Μέτρου 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 είναι η παράδοση σε παραγωγική λειτουργία του υποσυστήματος υποβολής αιτήσεων στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Το θεσμικό πλαίσιο της δράσης είναι ήδη έτοιμο από τις 25-09-2020 (ΦΕΚ 4377 Β).

Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση της εφαρμογής καθυστέρησε λόγω των περιορισμένων ανθρώπινων πόρων που έχουν διατεθεί για την ανάπτυξη των πληροφορικών υποσυστημάτων στο ΠΣΚΕ. Σύμφωνα ?ε τον προγραμματισμό της ΜΟΔΑΕ, η οποία είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των υποσυστημάτων του ΠΣΚΕ, το υποσύστημα παραδόθηκε για δοκιμές στο τέλος Μαρτίου, ενώ ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης υποβολής αιτήσεων τοποθετείται περί τα μέσα Μαΐου».