Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Λιγότερα λεφτά για τους αγρότες

Το 2020 ο γεωργικός τομέας στην ΕΕ συνεισέφερε περίπου 171,9 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ της ΕΕ, που αντιστοιχεί στο 1,3% του συνόλου. Συγκριτικά, αυτό ήταν ελαφρώς μικρότερο από το ΑΕΠ της Ελλάδας.

Σύμφωνα με στοιχεία της eurostat, η γεωργική βιομηχανία στην ΕΕ δημιούργησε εκτιμώμενη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 177 δις. ευρώ το 2020. Με απλά λόγια, για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται για το κόστος αγαθών και υπηρεσιών, που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία παραγωγής, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ δημιούργησαν προστιθέμενη αξία 0,75 ευρώ.

Η συνολική αξία της γεωργικής παραγωγής το 2020 ήταν περίπου 411,8 δις. ευρώ, εκ των οποίων περίπου η μισή (52,8%) προήλθε από καλλιέργειες (συμπεριλαμβανομένου του 14% από λαχανικά και κηπευτικά και 11,2% από δημητριακά) και μόλις κάτω από τα δύο πέμπτα (38,6%) από ζώα και ζωικά προϊόντα (συμπεριλαμβανομένου του 13,1% από γάλα και 9,6% από χοίρους). Το υπόλοιπο προήλθε από γεωργικές υπηρεσίες και αδιαχώριστες μη γεωργικές δραστηριότητες.


Το γεωργικό εισόδημα ανά ετήσια μονάδα εργασίας για την ΕΕ συνολικά ήταν ελαφρώς χαμηλότερο το 2020 σε σύγκριση με το 2019.

Το γεωργικό εισόδημα ανά AWU στην ΕΕ εκτιμάται κατά 1,5% χαμηλότερο το 2020 σε σύγκριση με το 2019. Αυτή η ελαφρά μείωση στο επίπεδο της ΕΕ περιλάμβανε χαμηλότερα γεωργικά εισοδήματα σε 5 από τους 7 μεγαλύτερους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων: την Ιταλία (-4,9 %), τις Κάτω Χώρες (-5,1%), τη Γαλλία (-7,6%), τη Ρουμανία (-13,8%) και τη Γερμανία (-14,6%), με τον πιο έντονο ρυθμό μείωσης μεταξύ των κρατών μελών.

Ωστόσο, η πλειονότητα των κρατών μελών σημείωσε αύξηση σε αυτόν τον δείκτη το 2020. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Λιθουανία (+30,2%), στην Κροατία (+13,2%), στην Ισπανία (+13,0%) και στην Ουγγαρία (+11,6%).