Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 13 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Επιχορηγήσεις σε αγρότες που έχουν πληγεί από θεομηνίες

Κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση».

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση», εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την Πέμπτη, 15/04/2021 στις 09:00.

Στο εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπονται, ενισχύσεις σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και αγρότες που έχουν πληγεί από τις θεομηνίες. Επίσης, στο εν λόγω νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονται στις αποζημιώσεις και οι καλλιέργειες που ανήκουν σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι θα αποζημιώνονται μέχρι ποσοστού 50% από την αποζημίωση την οποία θα λαμβάνουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Σύμφωνα με αυτό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το 50%

Ενισχύσεις σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 11, για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, κατ' εξαίρεση, σε περιπτώσεις περιοχών, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί μετά από θεομηνία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ενίσχυση, η οποία χορηγείται βάσει του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, δύναται να χορηγείται βάσει του παρόντος νόμου. Οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, θεσπίζονται ειδικότερες διατάξεις για τις επιχορηγήσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για λόγους «ασφάλειας δικαίου και προκειμένου να αρθούν ερμηνευτικά ζητήματα αναφορικά με τις σχετικές επιχορηγήσεις. Για λόγους ενότητας δικαίου και προς αποφυγή θεσμοθέτησης διατάξεων, οι οποίες θα οδηγούσαν σε σύγκρουση στην εσωτερική έννομη τάξη, αναφέρεται ρητά, ότι οι διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων για την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου, μέσω των Κανονισμών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων».

Επιχορήγηση αγροτών

Επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου παρατηρούνται σημαντικές και εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε μέγεθος καταστροφής, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να παρέχεται επιχορήγηση ποσοστού που δεν ξεπερνά το 50% της επιχορήγησης που καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7, σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, αλλά κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Παράλληλα, στην παραπάνω ρύθμιση, σύμφωνα με την ανάλυση των συνεπειών της ρύθμισης, λαμβάνεται υπόψη ότι «διαφορετική βαρύτητα έχει η αγροτική παραγωγή στο εισόδημα των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών σε σύγκριση με τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, η σχετική διάταξη δεν εξισώνει τις δύο κατηγορίες, αλλά επιχειρεί τη δίκαιη και κατ' αναλογία ικανοποίηση των διαφορετικών αναγκών τους».

Επίσης, το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει ακόμα την εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος και για το φορολογικό έτος 2020 (ίσχυε για το φορολογικό έτος 2019), για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε 5 έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ καθώς και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων.