Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Διαβούλευση για την καλή διαβίωση ζώων κατά την μεταφορά τους

Η EFSA συγκεντρώνει τις απόψεις των ενδιαφερομένων στα πρώτα στάδια της επιστημονικής αξιολόγησης σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη μεταφορά στην ΕΕ.

Η αξιολόγηση θα υποστηρίξει την τρέχουσα αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων.

Ο σκοπός της διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον (θερμοκρασία, υγρασία, επίπεδα αμμωνίας κ.λπ.), που τα ζώα βιώνουν κατά τη μεταφορά.

Από τις πληροφορίες αυτές θα βγουν συμπεράσματα για το εάν και κατά πόσο καλύπτονται οι κύριες πρακτικές μεταφοράς, αλλά και ποια μπορεί να είναι τα πρακτικά εμπόδια ως προς τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά τους.

Η επιστημονική γνωμοδότηση, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2022, θα εντοπίσει τους κινδύνους και τις συνέπειες των κοινών πρακτικών μεταφοράς για έξι ομάδες ζώων: ιπποειδή (άλογα, γαϊδούρια), βοοειδή (βοοειδή και μοσχάρια), μικρά μηρυκαστικά (αιγοπρόβατα), χοίροι, πτηνά (κοτόπουλα, γαλοπούλες κ.λπ.) και κουνέλια.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Farm to Fork», τα ευρήματα της EFSA θα υποστηρίξουν την διαμόρφωση των πολιτικών, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της καλής μεταχείρισης των μεταφερόμενων ζώων στην ΕΕ.

Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 10 Ιουνίου 2021.