Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Iχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών

Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης της ΕΕ και οι υφιστάμενες ρυθμίσεις διαχείρισης κρίσεων έχουν επιτύχει συνολικά την προστασία της υγείας των καταναλωτών, την αποτελεσματική διαχείριση και τον περιορισμό των περιστατικών ασφάλειας των τροφίμων.

 

Ο γενικός κανονισμός για τα τρόφιμα συνέβαλε στην αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς δημιουργώντας ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους τους υπευθύνους επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων στην αγορά της ΕΕ και μειώνοντας τις διαταραχές του εμπορίου όπου έχουν προκύψει προβλήματα.

Η αξία του εσωτερικού εμπορίου της ΕΕ στον τομέα των τροφίμων και ποτών αυξήθηκε κατά 72% κατά την τελευταία δεκαετία. Συνέβαλε επίσης στην αναγνώριση της ασφάλειας των προϊόντων της ΕΕ παγκοσμίως και στη βελτίωση της ποιότητας αντίληψης για τα προϊόντα της ΕΕ σε αγορές εκτός ΕΕ. Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών της ΕΕ έχει επιτύχει μια πιο ανταγωνιστική θέση παγκοσμίως από το 2003 έναντι των κύριων εμπορικών εταίρων.

Ωστόσο, εντοπίστηκαν ορισμένες αδυναμίες:

  • Υπάρχουν ακόμη εθνικές διαφορές στην εφαρμογή και επιβολή του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ. Ωστόσο, αυτά δεν είναι συστηματικά, αλλά συμβαίνουν μάλλον κατά περίπτωση.

Παρά τη συνολική σημαντική πρόοδο, η διαφάνεια της ανάλυσης κινδύνου παραμένει σημαντικό ζήτημα όσον αφορά την αντίληψη:

  • Όσον αφορά την εκτίμηση επικινδυνότητας στο πλαίσιο των φακέλων έγκρισης, η EFSA δεσμεύεται από αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας και από τη νομική απαίτηση να βασίζει κατά κύριο λόγο την αξιολόγησή της σε βιομηχανικές μελέτες, που ορίζονται στον κανονισμό GFL και στις πολλαπλές διαδικασίες έγκρισης σε συγκεκριμένη νομοθεσία της ΕΕ για τα τρόφιμα. Αυτά τα στοιχεία οδηγούν την κοινωνία των πολιτών να αντιληφθεί μια ορισμένη έλλειψη διαφάνειας και ανεξαρτησίας, έχοντας αρνητικό αντίκτυπο στην αποδοχή του επιστημονικού έργου της EFSA από το ευρύ κοινό. Επομένως, υπάρχει ανάγκη αντιμετώπισης αυτών των ζητημάτων προκειμένου να προστατευθεί η φήμη του έργου της EFSA.

Η επικοινωνία με τους κινδύνους δεν ήταν πάντοτε αποτελεσματική με αρνητικό αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών και στην αποδοχή των αποφάσεων διαχείρισης κινδύνου.

Έχουν εντοπιστεί ορισμένα αρνητικά σήματα σχετικά με την ικανότητα της EFSA να διατηρεί υψηλό επίπεδο επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης και να εμπλέκει πλήρως όλα τα κράτη μέλη στην επιστημονική συνεργασία.

Οι μακροχρόνιες διαδικασίες έγκρισης σε ορισμένους τομείς (π.χ. πρόσθετα ζωοτροφών, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, παράγοντες βελτίωσης τροφίμων, νέα τρόφιμα, ισχυρισμοί υγείας) επιβραδύνουν τη διαδικασία εισόδου στην αγορά.

Οι τρέχουσες ή προγραμματισμένες αξιολογήσεις σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, την ακτινοβόληση τροφίμων και τα πρόσθετα ζωοτροφών θα επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, μια πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο οι αρχές και οι απαιτήσεις του GFL μεταφράζονται σε τομεακούς κανόνες.