Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Υδατοκαλλιέργειες: καθυστερήσεις σε χωροταξικό και χρηματοδοτική ενίσχυση

Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την καθυστέρηση που παρατηρείται σε σχέση με δύο κρίσιμα για την εξέλιξη και την ανάπτυξη του κλάδου ζητήματα: Το χωροταξικό και τη χρηματοδοτική ενίσχυση από Ευρωπαϊκούς πόρους.

Σχετικά με το χωροταξικό:

Είναι επιβεβλημένη η οριστική διευθέτηση του ζητήματος των οργανωμένων περιοχών ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, των λεγομένων ΠΟΑΥ. Προς αυτή την κατεύθυνση, είναι απαραίτητο να γίνουν άμεσα τα εξής βήματα:

  • H σύσταση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΧΩΘΑ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ώστε να ξαναρχίσει η ολοκληρωμένη εξέταση των μελετών ΠΟΑΥ.
  • Η ενίσχυση της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου του ΥΠΕΝ, ώστε να επιταχυνθεί η επεξεργασία των απαραίτητων Προεδρικών Διαταγμάτων και η προώθησή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
  • Η επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων ΠΟΑΥ από τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Να σημειωθεί ότι η απαραίτητη, πολύ αναλυτική σχετική προεργασία έχει γίνει σε αρμονική συνεργασία και επικοινωνία με τα συναρμόδια Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ενώ η υπάρχει και η πολιτική βούληση, εκφρασμένη και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας.

Σχετικά με τη χρηματοδοτική ενίσχυση:

Παρά τις πιέσεις που δέχεται ο κλάδος εξαιτίας της πανδημίας, οι εταιρείες-μέλη της ΕΛΟΠΥ εξακολουθούν να λειτουργούν απρόσκοπτα, χάρη στις υποδομές και στις διαδικασίες τους, προσηλωμένες στο επιχειρηματικό τους όραμα. Όμως, η προσπάθεια αυτή χρειάζεται και την απαραίτητη υποστήριξη. Το βασικό διαθέσιμο εργαλείο ενίσχυσης προς αυτή την κατεύθυνση, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2014-2020, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσιάζει πολύ χαμηλή απορροφητικότητα ούτως ή άλλως, ενώ ταυτόχρονα οι πόροι του δεν αξιοποιήθηκαν ούτε κατ’ ελάχιστον για να ανακουφιστούν οι επιχειρήσεις του κλάδου από τις συνέπειες της πανδημίας. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως εφικτό, με βάση τη σχετική ευελιξία που προσέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις χώρες της Ε.Ε.

Είναι ως εκ τούτου απαραίτητο να εκδοθούν άμεσα προσκλήσεις για υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων υδατοκαλλιέργειας και, εξίσου άμεσα, να ενταχθούν όσες επιχειρήσεις του κλάδου το δικαιούνται στα μέτρα ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Είναι εκτός λογικής, σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία, να υπάρχουν εργαλεία και πόροι οι οποίοι, τουλάχιστον σε ότι αφορά την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια, να παραμένουν εντελώς αναξιοποίητοι.

H Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια έχει αποδείξει, επί σειρά ετών, με συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες, αλλά και με τις επιχειρηματικές της επιδόσεις, ότι αποτελεί έναν από τους πιο εξωστρεφείς και αναπτυξιακούς κλάδους της εθνικής μας οικονομίας. Ειδικά οι εταιρείες-μέλη της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 90% της εγχώριας αδειοδοτημένης παραγωγής, έχουν καταφέρει να βρίσκονται σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο παγκοσμίως, όσον αφορά στη διασφάλιση της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των προϊόντων τους, που διακινούνται με επιτυχία σε όλες τις μεγάλες διεθνείς αγορές.

Ο Πρόεδρος την ΕΛΟΠΥ, Απόστολος Τουραλιάς, σχολίασε τα εξής: «O κλάδος μας, ο δεύτερος σε συνολική αξία εξαγωγών στην πατρίδα μας, με δεδομένες την τεχνογνωσία και τη διεθνή του αναγνώριση, έχει ακόμα πολλά περιθώρια εξέλιξης – παρά τις σοβαρές επιπτώσεις της πανδημίας. Και είναι τώρα η στιγμή να γίνουν εκείνα τα θεσμικά και ενισχυτικά βήματα που θα του επιτρέψουν όχι απλά να θωρακιστεί, αλλά πραγματικά να απογειωθεί, αναπτυσσόμενος με τρόπο βιώσιμο, απολύτως φιλικό με το περιβάλλον και συμβατό με τις υπόλοιπες αναπτυξιακές δραστηριότητες. Οι καθυστερήσεις στα κρίσιμα ζητήματα της χωροταξίας και της χρηματοδοτικής ενίσχυσης μάς ανησυχούν έντονα και είμαστε στη διάθεση της Πολιτείας ώστε να υπάρξουν άμεσες λύσεις, με δεδομένη την πολιτική βούληση που έχει εκφραστεί από τον Πρωθυπουργό»