Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συνεχίζεται η απογραφή βοοειδών στην Αιτωλοακαρνανία

Καταληκτική ημερομηνία η Παρασκευή 2 Απριλίου.

Σε εξέλιξη είναι η έκτακτη απογραφή του ζωικού κεφαλαίου βοοειδών, στην οποία και έχει προχωρήσει το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ Αιτωλοακαρνανίας, με σκοπό την καλύτερη παρακολούθηση του υγειονομικού καθεστώτος της περιφερειακής ενότητας.

Οι βοοτρόφοι του νομού που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία, θα πρέπει με προσυμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση με όλα τα ενώτια των ζώων που διαθέτουν να απευθυνθούν, κατόπιν ραντεβού, στα Αγροτικά Κτηνιατρεία στα οποία ανήκουν, προκειμένου να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για τα ζώα που βρίσκονται στην κατοχή τους.

Για τη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης oι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στους γεωτεχνικούς συμβούλους της Ένωσης Αγρινίου και στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών του Συνεταιρισμού, στην οδό Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο, αλλά και στα υποκαταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2641.0.69017-69034.