Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 30 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Συμμετοχή στην παγκόσμια προσπάθεια για την κλιματική αλλαγή

Η  Ελλάδα θα κάνει αυτό που της αναλογεί στη μεγάλη παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Tη διαβεβαίωση ότι η Ελλάδα θα κάνει αυτό που της αναλογεί στη μεγάλη παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος, έδωσε η πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ απαντώντας στην Επίκαιρη Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Βασιλείου Κόκκαλη, αναγνωρίζοντας, όμως, ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ερημοποίησης, στα πλαίσια της συμμετοχής της Χώρας μας στη Διεθνή Σύμβαση για την καταπολέμηση της Απερήμωσης (United Nations Convention to Combat Desertification – UNCCD), δυστυχώς από το 2001, όταν συντάχθηκε το 1ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της ερημοποίησης, δεν έχει υποστηριχθεί, παρά αποσπασματικά.

Εν όψει της αναθεώρησης της εν λόγω Σύμβασης προωθείται μια σειρά ενεργειών:

  1. Πρώτη είναι, η ανασυγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης, η οποία θα επικαιροποιήσει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) κατά της ερημοποίησης, προκειμένου να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση και την έκταση του φαινομένου, όσο και τις σχετικές δράσεις για την ανάσχεσή του. Η Επιτροπή αυτή θα στελεχωθεί από έγκριτους επιστήμονες.
  2. Ταυτόχρονα, δίνεται λύση στο θέμα της καταβολής της συνδρομής της Χώρας μας στη Γενική Γραμματεία της ανωτέρω Σύμβασης. Το θέμα αυτό χρόνιζε και παρέμενε ανενεργό την τελευταία 10ετία, μετά τη μεταφορά της Γ. Δ/νσης Δασών, η οποία ήταν αρμόδια για την πληρωμή της συνδρομής, από το ΥπΑΑΤ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
  3. Αναζητούνται επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία, μέσω της ΕΕ, όπως για παράδειγμα το ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» καθώς και το εργαλείο LIFE για το περιβάλλον, το οποίο αξιοποιεί ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE (LIFE Intergrated Projects Climate Action) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνολικό προϋπολογισμό 14 εκατ. €.
  4. Εντάχθηκε στην Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ψηφιακή πλατφόρμα συλλογής και διαχείρισης εδαφολογικών δεδομένων, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού ερημοποίησης.
  5. Στα σχέδια είναι και η ενίσχυση των συνεργασιών και ο κοινός σχεδιασμός με άλλες Συμβάσεις του Ρίο (Βιοποικιλότητα, Κλιματική Αλλαγή) με το Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και άλλους περιβαλλοντικούς φορείς (Greenpeace κλπ.).
  6. Προωθείται, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ για την αναδιάταξη του Κανονισμού Ασφαλίσεων, ώστε να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες της κλιματικής αλλαγής και να αποζημιώνονται οι ζημιές που προκαλούνται από αυτήν.
  7. Σχεδιάζεται καμπάνια ενημέρωσης των αγροτών, αλλά και των πολιτών, στα πλαίσια διαμόρφωσης της νέας ΚΑΠ.