Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 04 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

«Στρατηγική εξόδου» για την Αφρικανική πανώλη των χοίρων

Η EFSA έχει αναπτύξει στρατηγικές παρακολούθησης που θα βοηθήσουν τις χώρες που έχουν πληγεί από την αφρικανική πανώλη των χοίρων (ASF) να καθορίσουν πότε ο ιός σταμάτησε να κυκλοφορεί μεταξύ των πληθυσμών αγριόχοιρου.

Η επιστημονική γνώμη προτείνει μια «στρατηγική εξόδου» που αποτελείται από δύο φάσεις: μια περίοδο ρουτίνας παρακολούθησης των αγριόχοιρων (φάση διαλογής) ακολουθούμενη από μια μικρότερη περίοδο εντατικής παρακολούθησης (φάση επιβεβαίωσης).

Η μοντελοποίηση έδειξε ότι:

  • Η ακρίβεια της προσέγγισης αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των σφαγίων αγριόχοιρου που συλλέχθηκαν και δοκιμάστηκαν.
  • Η παράταση της περιόδου παρακολούθησης αυξάνει τις πιθανότητες επιβεβαίωσης ότι ο ιός ASF δεν κυκλοφορεί πλέον.
  • Η χρήση ενεργού επιτήρησης με βάση το κυνήγι έχει περιορισμένο αντίκτυπο της στρατηγικής εξόδου.

Η γνωμοδότηση παρέχει πρακτικά παραδείγματα για τον τρόπο εφαρμογής της στρατηγικής εξόδου τόσο στις μεγάλες όσο και στις μικρές περιοχές που πλήττονται. Επίσης, διατυπώνει συστάσεις σχετικά με τις ελάχιστες περιόδους παρακολούθησης που απαιτούνται για να καταστεί αποτελεσματική η στρατηγική.