Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή

Η Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή (15 Μαρτίου) έρχεται και φέτος ως σημαντική υπενθύμιση της διεθνούς «Χάρτας των Δικαιωμάτων του Καταναλωτή» του Ο.Η.Ε. («Consumer Bill of Rights») σε μια εποχή παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης.

Ο καταναλωτής έχει μεταξύ άλλων το δικαίωμα στην ασφάλεια, το δικαίωμα στην πληροφόρηση, το δικαίωμα στην επιλογή, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και με την κατανάλωση αγαθών του κλάδου των τροφίμων.
Το δικαίωμα στην ασφάλεια και η ανάγκη προστασίας της υγείας μέσα στην πανδημία έχει φέρει την ανάγκη χρήσης ψηφιακών μέσων για τις συναλλαγές μας και την προμήθεια αγαθών. Ο καταναλωτής είναι εκτεθειμένος σε νέες προκλήσεις, μερικές από τις οποίες είναι η δυναμική φύση της πληροφόρησής του με τα ηλεκτρονικά μέσα, το πρόβλημα των ψευδών ειδήσεων, η ηλεκτρονική απάτη.
Το δεδομένο αυτό καθιστά επιτακτική την ορθή ενημέρωση από αξιόπιστες πηγές και τη συνεχή εκπαίδευση των καταναλωτών με όλα τα πρόσφορα μέσα, ηλεκτρονικά και έντυπα, ώστε να μπορεί να συνεργάζεται καλύτερα με τις αρμόδιες αρχές, για να αποκατασταθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης στην αγορά αγαθών μέσω της μεγάλης δύναμης που έχουν οι καταναλωτές: την ελεύθερη επιλογή τους!
Μέσα στα νέα δεδομένα που επιβάλλει η υγειονομική κρίση και τα ψηφιακά μέσα ο Ε.Φ.Ε.Τ. είναι στο πλευρό των καταναλωτών με την πολυετή εμπειρία του, με την καθημερινή δράση του και με την αξιόπιστη, επιστημονικά τεκμηριωμένη επικοινωνία μαζί τους.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. συμμετέχει στο προστατευτικό πλέγμα αλληλοενημέρωσης και συνεργασίας μεταξύ εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών κι ανταποκρίνεται απέναντι στους πολίτες ως προς το πολύτιμο δικαίωμα της πληροφόρησης στα θέματα που αφορούν τα τρόφιμα. Κεντρικός οργανισμός αυτού του δικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων «European Food Safety Authority» («EFSA»), η οποία θα γιορτάζει την ερχόμενη χρονιά τα είκοσι χρόνια λειτουργίας της από την ίδρυσή της με τον Κανονισμό 178/2002, οποίος στοχεύει στο δικαίωμα των καταναλωτών για την ασφάλεια των τροφίμων και των υλικών σε επαφή με τρόφιμα.
Για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών ο Ε.Φ.Ε.Τ. επικοινωνεί με κλάδους επιχειρήσεων και καταναλωτικές οργανώσεις για τα νέα επιστημονικά δεδομένα προσβλέποντας να είναι δίπλα στους ευσυνείδητους επιχειρηματίες και εργαζομένους που συμβάλλουν στη λειτουργία ενός αποτελεσματικού και σύγχρονου συστήματος ασφάλειας για τα τρόφιμα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τον ιδρυτικό νόμο του Ε.Φ.Ε.Τ. μέχρι και σήμερα προβλέπεται η παρουσία εκπροσώπου καταναλωτών στο Διοικητικό του Συμβούλιο. Αξιοσημείωτο είναι, δε, ότι με τη νέα του οργανωτική δομή ο Φορέας διαθέτει Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών στην Κεντρική Υπηρεσία μεριμνώντας για την αντιμετώπιση νέων κινδύνων παραπλάνησης του καταναλωτή εστιάζοντας ακόμη και στο ηλεκτρονικό εμπόριο με εξειδικευμένο Τμήμα.
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και διεξάγει συστηματικούς ελέγχους στον τομέα των τροφίμων και των υλικών σε επαφή με τρόφιμα, στοχεύει στην πρόληψη των κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, τη διασφάλιση θεμιτών πρακτικών στο εμπόριο των τροφίμων με σημαντικά όπλα την κατάλληλη επισήμανση, την προώθηση ορθών διατροφικών συνηθειών, την εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στο χειρισμό τροφίμων και την ενημέρωση των καταναλωτών.
Μέσω των επικοινωνιακών του δράσεων παρέχει συστηματική πληροφόρηση, τόσο για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα της διατροφής όσο και για τις εθνικές δράσεις, όπως αυτές της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για τη μείωση της πρόσληψης αλατιού και των trans λιπαρών, για τις ορθές πρακτικές στο χειρισμό τροφίμων στο σπίτι, για την επιλογή τροφίμων σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου, όπως η Σαρακοστή, το Πάσχα, ή το καλοκαίρι.
Υπενθυμίζεται ότι στον αριθμό 11717 οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις δικές τους καταγγελίες σχετικά με προβλήματα που εντοπίζουν σε τρόφιμα ή να γνωστοποιούν στον Ε.Φ.Ε.Τ. διατροφικά περιστατικά με όσα περισσότερα στοιχεία διαθέτουν, ώστε να αξιοποιούνται για άμεσες ενέργειες.
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή ο Ε.Φ.Ε.Τ. προσκαλεί τους πολίτες σε μία συμμαχία για την ανάπτυξη συνειδητής και υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων και τις υγιείς διατροφικές συνήθειες μέσα από αξιόπιστη επικοινωνία.
Σημειώνεται ότι όσοι πολίτες το επιθυμούν, μπορούν να συνδεθούν με τον Ε.Φ.Ε.Τ. μέσω της εφαρμογής «Viber» με το κινητό τους τηλέφωνο πιέζοντας ΕΔΩ.