Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 02 Μαρτίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου AGRO SE VI

Την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση (Kick-off meeting) του έργου «Ανάπτυξη ενός Σχεδίου για τη δημιουργία μιας Εικονικής Θερμοκοιτίδας για την υποστήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον τομέα της Αγρο-Διατροφής» με ακρωνύμιο: AGRO SE VI  στο πλαίσιο του Προγράμματος COSME της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ηγείται του  εταιρικού σχήματος του έργου το οποίο συμπληρώνουν  η Περιφέρεια Burgos στην Ισπανία (Provincial Government of Burgos) και το Συμβούλιο της Περιφέρειας Oulou Φινλανδίας (Council of Oulu Region).

  • Η Εναρκτήρια Συνάντηση υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης λόγω των έκτακτων συνθηκών που υπαγορεύουν τα μέτρα έναντι της πανδημίας.

Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπονται η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών καθώς και η ανάπτυξη  ενός πλαισίου εφαρμογής για τη δημιουργία μιας εικονικής   θερμοκοιτίδας, που θα μπορεί μελλοντικά να λειτουργήσει ως σημαντικό σημείο επαφής για την ανάπτυξη κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον τομέα της αγροδιατροφής για την Περιφέρεια.

Τις εργασίες άνοιξαν με χαιρετισμό τους οι επικεφαλής των σχημάτων της κοινοπραξίας και η  υπεύθυνη έργου εκπροσώπου του EASME (Executive Agency for SMEs) Irina Dinca. Συμμετείχαν επίσης με εισηγήσεις τους οι Παναγιώτα Βάθη-Σαράβα, Επίκουρος Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών και Δρ. Ιφιγένεια Δουβίτσα καθώς και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μιχαηλίδης.

Ακολούθησαν εισηγήσεις από όλους τους συμμετέχοντες εταίρους σχετικά με τις ειδικές συνθήκες της κάθε περιοχής που εκπροσωπούν. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με συζήτηση στα βασικά σημεία του έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί.

Για την έναρξη του  έργου ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίων Ζαΐμης δήλωσε: «To έργο AGRO SE VI σηματοδοτεί την αξιοποίηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενός πολύ σημαντικού προγράμματος όπως είναι το  COSME. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα υποβάλλαμε μια πρόταση η οποία εγκρίθηκε  σε  ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Το έργο θα δώσει ώθηση στην κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου της περιοχής μας και  η υλοποίηση του  έρχεται σε μια περίοδο που διαμορφώνεται ο σχεδιασμός για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Τα αποτελέσματα του έργου θα αποτελέσουν πολύτιμο υλικό στο νέο μας σχεδιασμό όσο αφορά το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας στην περιοχή μας»