Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Οριστικός ανάδοχος για τη διαχείριση νεκρών ζώων

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος ενέκρινε, κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της, τα πρακτικά του σχετικού διαγωνισμού και προχώρησε στην ανάδειξη του οριστικού αναδόχου.

Αυτό που απομένει για την έναρξη υλοποίησης του τριετούς διάρκειας προγράμματος, είναι η υπογραφή της σύμβασης απ’ τον περιφερειάρχη, διαδικασία περισσότερο τυπική πλέον, η οποία και μαίνεται να ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.

  • Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του διαγωνισμού ανέρχεται σε σχεδόν 3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι κτηνοτρόφοι βοοειδών, αιγών και προβάτων οφείλουν στο εξής να ειδοποιούν άμεσα τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες ή/και το φορέα υλοποίησης του προγράμματος, για την ύπαρξη νεκρών ζώων στην εκμετάλλευσή τους.

Σημειώνουμε ότι με δεδομένες τις ασθένειες που κατά καιρούς εμφανίζονται, με πλέον πρόσφατο παράδειγμα αυτό του καταρροϊκού πυρετού, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος αποτελούσε μέγιστη προτεραιότητα, καθώς η συνήθης πρακτική ήταν τα νεκρά ζώα να καταλήγουν …οπουδήποτε, με όσες συνέπειες είχε αυτό τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ίδια τη διασπορά των νοσημάτων, άρα οι επιπτώσεις ήταν άμεσες ακόμη και στις εκμεταλλεύσεις των παραγωγών.

Αναλυτικά η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΕΔΩ.