Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Θετική γνωμοδότηση για το ΤΟΕΒ Παραβόλας

Ομόφωνα θετική ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Αρδευτικό Δίκτυο ΤΟΕΒ Παραβόλας, Ν. Αιτωλοακαρνανίας».

Το έργο αφορά το αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ Παραβόλας και συγκεκριμένα την αντικατάσταση του υφιστάμενου επιφανειακού συστήματος άρδευσης.

Η προτεινόμενη προς αξιοποίηση περιοχή με κλειστά σωληνωτά δίκτυα υπό πίεση, είναι λίγο μεγαλύτερη από την περιοχή που καλύπτεται από τα επιφανειακά δίκτυα άρδευσης. Η συνολική έκταση υποδιαιρείται σε οκτώ αρδευτικές ζώνες.

Οι νέοι αγωγοί τοποθετήθηκαν σε εκσκαφή, κύρια κατά μήκος των υφιστάμενων αγροτικών δρόμων στη θέση των διωρύγων, οι οποίες θα αποξηλωθούν. Τα δίκτυα λειτουργούν με τη βοήθεια αντλιοστασίων και αναρρυθμιστικών δεξαμενών.

Προτάθηκαν και υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

  • υπόγειο σωληνωτό δίκτυο υπό πίεση, συνολικού μήκους 60 χλμ. περίπου με εφαρμογή συστήματος τεχνητής βροχής, στην έκταση που εξυπηρετείται από τον φορέα διοίκησης και λειτουργίας ΤΟΕΒ Παραβόλας ώστε να υπάρχει ορθολογικότερη χρήση του νερού που αντλείται από την λίμνη Τριχωνίδα.
  • ένα νέο αντλιοστασίο με αντικατάσταση μιας εκ των δύο υφιστάμενων υδροληψιών. Η υδροδότηση του αρδευτικού δικτύου εξυπηρετείται από τη λίμνη Τριχωνίδα μέσω τεσσάρων αντλιοστασίων (Α1, Α2, Α3 στην Παραβόλα και Α4 στη Παντάνασσα)
  • διάνοιξη νέων αγροτικών δρόμων συνολικού μήκους 6,8 χλμ. Περίπου και βελτίωση οδοστρώματος υφιστάμενων δρόμων σε μήκος 21,0 χλμ. περίπου. Όπου δεν υφίστανται δίκτυα, στο ημιορεινό τμήμα, ή όπου απαιτείται πύκνωση του δικτύου, έγινε προσπάθεια η νέα χάραξη να ακολουθήσει υφιστάμενους δρόμους, ή όρια ιδιοκτησιών
  • οκτώ νέες ρυθμιστικές δεξαμενές χωρητικότητας 260-900κ.μ.

Αναλυτικά η Απόφαση και λεπτομέρειες για τη μελέτη ΕΔΩ.