Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η νέα εμπορική πολιτική της Ε.Ε.

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Μια ανοικτή, βιώσιμη και δυναμική εμπορική πολιτική.

Γιατί καταρτίζει η Επιτροπή νέα εμπορική στρατηγική;

Η ΕΕ χρειάζεται μια νέα εμπορική στρατηγική για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προκλήσεων: της οικονομικής ανάκαμψης, της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, των αυξανόμενων διεθνών εντάσεων, της μεγαλύτερης προσφυγής σε μονομερείς ενέργειες και των συνέπειών της για τους πολυμερείς οργανισμούς.

Ως εκ τούτου, η νέα στρατηγική θα ενσωματώσει περαιτέρω την εμπορική πολιτική της ΕΕ στις οικονομικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως αντικατοπτρίζονται στην Πράσινη Συμφωνία και την ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική, θα προσδιορίσει τον ρόλο της εμπορικής πολιτικής στην οικονομική ανάκαμψη μετά την COVID και θα στηρίξει την επιδίωξη των γεωπολιτικών φιλοδοξιών της ΕΕ. Συνεπώς, η στρατηγική θα δείξει τον τρόπο με τον οποίο η εμπορική πολιτική στηρίζει την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

Η νέα στρατηγική αποσκοπεί στην επίτευξη νέας συναίνεσης για την εμπορική πολιτική με βάση την εξωστρέφεια, τη βιωσιμότητα και τον δυναμισμό. Ενισχύει τη θέση της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο ως υπέρμαχου του ανοικτού και βασιζόμενου σε κανόνες εμπορίου, το οποίο είναι δίκαιο και βιώσιμο.

Ποιοι είναι οι μεσοπρόθεσμοι βασικοί στόχοι της εμπορικής πολιτικής;

Η εμπορική πολιτική της ΕΕ πρέπει να επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς στόχους:

 1. Πρέπει να στηρίξει την ανάκαμψη και τον θεμελιώδη μετασχηματισμό της ενωσιακής οικονομίας σύμφωνα με τους στόχους της για το περιβάλλον και την ψηφιακή εποχή·
 2. Πρέπει να διαμορφώσει παγκόσμιους κανόνες για πιο βιώσιμη και πιο δίκαιη παγκοσμιοποίηση·
 3. Πρέπει να αυξήσει την ικανότητα της ΕΕ να διεκδικεί τα συμφέροντά της και να ασκεί τα δικαιώματά της, μεταξύ άλλων με αυτόνομο τρόπο, όταν χρειάζεται.

Για την επίτευξη των τριών αυτών στόχων, η Επιτροπή θα επικεντρωθεί στα εξής:

 1. Μεταρρύθμιση του ΠΟΕ·
 2. Στήριξη της πράσινης μετάβασης και προώθηση υπεύθυνων και βιώσιμων αξιακών αλυσίδων·
 3. Προώθηση της ψηφιακής μετάβασης και του εμπορίου υπηρεσιών·
 4. Ενίσχυση του αντικτύπου των κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ·
 5. Εμβάθυνση των εταιρικών σχέσεων της ΕΕ με τις γειτονικές χώρες, τις χώρες της διεύρυνσης και την Αφρική·
 6. Ενίσχυση της έμφασης της ΕΕ στην εφαρμογή και την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών και διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ενωσιακές επιχειρήσεις.

Για καθέναν από αυτούς τους τομείς, η στρατηγική καθορίζει μια σειρά πρωταρχικών δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της θητείας της παρούσας Επιτροπής (βλ. τέλος του κειμένου για πλήρη κατάλογο).

Τι είναι η «ανοικτή στρατηγική αυτονομία» και τι σημαίνει για την εμπορική πολιτική;

Η έννοια της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας αντικατοπτρίζει την επιθυμία της ΕΕ να χαράξει τη δική της πορεία στην παγκόσμια σκηνή, διαμορφώνοντας τον κόσμο γύρω μας μέσω ηγεσίας και δέσμευσης, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα συμφέροντα και τις αξίες μας. Η ανοικτή στρατηγική αυτονομία προβλέπει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ευκαιριών που μας παρέχουν η εξωστρέφεια και η παγκόσμια δέσμευσή μας, ενώ παράλληλα υπερασπίζεται σθεναρά τα συμφέροντά μας, τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο.

Στην ουσία, η ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους για την προώθηση αυτού του θετικού θεματολογίου, αλλά, όταν πρέπει, θα εργάζεται αυτόνομα.

Θα παραμείνει η ΕΕ ανοικτή στο εμπόριο και τις επενδύσεις;

Ναι. Η ΕΕ διαθέτει ισχυρό δίκτυο εμπορικών συμφωνιών: 46 συμφωνίες με 78 εταίρους και σημαντικό εμπορικό πλεόνασμα. Σε ολόκληρη την ΕΕ, 35 εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαρτώνται από το εμπόριο. Πολλές είναι υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας: τα ανταγωνιστικά κέρδη από το παγκόσμιο εμπόριο έχουν αυξήσει τους μισθούς κατά 12 %. Υπάρχουν δυνατότητες αξιοποίησης αυτής της ισχυρής βάσης, αλλά, για να γίνει αυτό, πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από τα σύνορά μας, δεδομένου ότι το 85 % της παγκόσμιας ανάπτυξης θα πραγματοποιηθεί εκτός Ευρώπης την επόμενη δεκαετία.

Ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί η ευημερία της ΕΕ είναι να συνεχίσουμε τις εμπορικές συναλλαγές με τους παγκόσμιους εταίρους μας, αντί να προτιμήσουμε την εσωστρέφεια. Πράγματι, περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε το ανοικτό εμπόριο για να στηρίξουμε την ανάκαμψή μας από την πανδημία COVID-19.

Στην έννοια της «ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας», η πρώτη λέξη είναι «ανοικτή». Η ΕΕ είναι και θα παραμείνει υπέρμαχος της εξωστρέφειας και της παγκόσμιας συνεργασίας, παγκόσμια οικονομική δύναμη και πρωτοπόρος όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ωστόσο, η εξωστρέφεια δεν σημαίνει ότι είμαστε ανυπεράσπιστοι. Θα διασφαλίσουμε ότι θα επωφεληθούμε από τις διεθνείς δεσμεύσεις μας και θα ηγηθούμε της παγκόσμιας αλλαγής, παραμένοντας σε ετοιμότητα για να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Η ΕΕ βασίζεται στην εξωστρέφεια —και τη χρειάζεται— για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών μας, την αύξηση της ελκυστικότητας της ενιαίας αγοράς και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλων περιβαλλοντικών προκλήσεων. Η εξωστρέφεια και η δέσμευση αποτελούν στρατηγική επιλογή που οδηγεί σε περισσότερη ευημερία, ανταγωνιστικότητα και δυναμισμό.

Πώς θα στηρίξει η εμπορική πολιτική τους γεωπολιτικούς στόχους της ΕΕ;

Η ΕΕ ήταν και εξακολουθεί να είναι σταθερή όσον αφορά τη στήριξη της πολυμερούς προσέγγισης και μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε κανόνες. Θέλουμε να επικαιροποιήσουμε το παγκόσμιο εγχειρίδιο κανόνων, έτσι ώστε οι κανόνες του να λαμβάνουν υπόψη τις ριζικές οικονομικές μεταβολές των τελευταίων δεκαετιών. Η μεταρρύθμιση αυτή είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα που απαιτούνται για την άνθιση του εμπορίου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η μεταρρύθμιση του ΠΟΕ αποτελεί προτεραιότητά μας.

Η ΕΕ προτίθεται να εντείνει τη συνεργασία της με την Αφρική και τις γειτονικές της χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της διεύρυνσης, και να εδραιώσει τις εταιρικές σχέσεις της με βασικές περιοχές ανάπτυξης, ιδίως στη Λατινική Αμερική και την Ασία και τον Ειρηνικό. Στόχος μας είναι επίσης να συνεργαστούμε στενά με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ για την επιδίωξη των κοινών συμφερόντων μας, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του ΠΟΕ.

Πώς προτίθεται η ΕΕ να μεταρρυθμίσει τον ΠΟΕ;

Η νέα στρατηγική της ΕΕ καθορίζει ένα θεματολόγιο για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ με τους εξής τρόπους:

 • έγκριση μιας πρώτης δέσμης μεταρρυθμίσεων του ΠΟΕ που εστιάζουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και προσπάθεια για την ενσωμάτωση της διάστασης της βιωσιμότητας στις δραστηριότητες του Οργανισμού·
 • ενίσχυση των κανόνων του ΠΟΕ κατά των αρνητικών δευτερογενών συνεπειών της κρατικής παρέμβασης στις οικονομίες των μελών·
 • διευκόλυνση της διαπραγμάτευσης νέων συμφωνιών για θέματα σημαντικά για τις μεγάλες υποομάδες μελών του ΠΟΕ·
 • εξεύρεση μόνιμης λύσης στο σημερινό αδιέξοδο που περιβάλλει το σύστημα δεσμευτικής επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ·
 • αποτελεσματικότερη παρακολούθηση, εκ μέρους του ΠΟΕ, των εμπορικών πολιτικών των μελών του με τους εξής τρόπους:
  • αύξηση της διαφάνειας των εμπορικών πρακτικών των μελών και
  • βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των επιτροπών του ΠΟΕ.

Πώς θα συμβάλει η στρατηγική αυτή στη βελτίωση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ;

Η διατλαντική σχέση είναι η μεγαλύτερη και σημαντικότερη από οικονομική άποψη εταιρική σχέση στον κόσμο. Εδράζεται σε κοινά συμφέροντα και αξίες. Η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ παρέχει την ευκαιρία συνεργασίας για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ικανότητάς του να αντιμετωπίζει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ανοίγει επίσης νέες προοπτικές στενής συνεργασίας για τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οικονομιών μας.

Βρισκόμαστε σε μια καθοριστική συγκυρία όσον αφορά τις διατλαντικές σχέσεις και προσβλέπουμε στη συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση Μπάιντεν για την εξεύρεση λύσεων στα πολυάριθμα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Η ΕΕ κατέστησε πολύ σαφές ότι είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε σελίδα. Η συνεργασία για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ θα αποτελέσει προτεραιότητα. Για παράδειγμα, για να στηρίξουμε μια πιο πράσινη οικονομία, προτείναμε διατλαντική ηγεσία σε μια πρωτοβουλία για το εμπόριο και το κλίμα στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Θα συνεργαστούμε περαιτέρω με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, για να διασφαλίσουμε ότι οι εμπορικοί κανόνες είναι άρτια σχεδιασμένοι για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και την προώθηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.

Τι ισχύει για τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας;

Η εμπορική και επενδυτική σχέση της ΕΕ με την Κίνα είναι σημαντική και απαιτητική. Η οικοδόμηση δικαιότερης οικονομικής σχέσης με την Κίνα, η οποία να διέπεται από κανόνες, αποτελεί προτεραιότητα. Η ανακοίνωση καθορίζει τρόπους αντιμετώπισης της πολυπλοκότητας των σχέσεων με την Κίνα και διασφάλισης ότι η ΕΕ διαθέτει αποτελεσματικά εργαλεία πολιτικής για την άσκηση των δικαιωμάτων της.

Η πρόσφατα συναφθείσα συνολική συμφωνία για τις επενδύσεις σηματοδοτεί, καταρχήν, ένα σημαντικό βήμα προόδου στις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας. Αποτελεί στοιχείο της ευρύτερης και πολυσχιδούς στρατηγικής της ΕΕ έναντι της Κίνας. Οι εργασίες για την κύρωσή της θα απαιτήσουν σαφή δέσμευση για την αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, τις δεσμεύσεις περί ισότιμων όρων ανταγωνισμού και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ποια είναι τα σχέδια της Επιτροπής για περαιτέρω δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών;

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τις περισσότερες από 400 εισηγήσεις που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, οι οποίες διαδραμάτισαν ουσιαστικό ρόλο στην προετοιμασία της παρούσας ανακοίνωσης. Η Επιτροπή εκτιμά αυτό το επίπεδο δέσμευσης των ενδιαφερόμενων μερών και παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση διαφανούς και χωρίς αποκλεισμούς εμπορικής πολιτικής. Δεδομένης της σημασίας που έχει ο διάλογος με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και για να προωθηθεί η στοχευμένη συνεργασία σε βασικά ζητήματα, η Επιτροπή θα εμβαθύνει τη συνεργασία της με την κοινωνία των πολιτών, με βάση τη μελέτη επανεξέτασης του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών, η οποία δρομολογήθηκε πέρυσι.

Βάσει αναλυτικών στοιχείων από τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει επίσης:

 • εκ των υστέρων αξιολόγηση των συμφωνιών της ΕΕ σχετικά με βασικές περιβαλλοντικές πτυχές·
 • εργασίες για την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της εμπορικής πολιτικής στην ισότητα των φύλων· και
 • ανάλυση του αντικτύπου των εμπορικών πολιτικών στην απασχόληση και την κοινωνική ανάπτυξη.

Πώς σχετίζονται οι δράσεις που καθορίζονται στη στρατηγική με μια ανοικτή, βιώσιμη και δυναμική εμπορική πολιτική;

Η στρατηγική περιλαμβάνει μια σειρά πρωταρχικών δράσεων για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης και του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού, την ενίσχυση της βιωσιμότητας σε όλες τις διαστάσεις της και την υιοθέτηση μιας πιο δυναμικής προσέγγισης για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των αξιών μας. Ενώ οι πρωταρχικές δράσεις καθορίζουν συγκεκριμένες νέες δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της εντολής της παρούσας Επιτροπής, πολλές άλλες δράσεις θα συνεχιστούν ή θα ενισχυθούν για την περαιτέρω στήριξη αυτών των στόχων.

 1. Εξωστρέφεια: ανάκαμψη μετά την COVID-19 και οικονομική μετάβαση

Η ευημερία της ΕΕ βασίζεται στην εξωστρέφεια και την ελκυστικότητα της ενιαίας αγοράς της και του ενεργού εμπορίου της με εταίρους σε όλο τον κόσμο. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της μελλοντικής ανάπτυξης θα λάβει χώρα εκτός της ΕΕ, η εμπορική πολιτική διαδραματίζει καίριο ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ, συνδέοντάς την με βασικές περιοχές της παγκόσμιας ανάπτυξης. Η εμπορική πολιτική μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη στήριξη της μετάβασης της οικονομίας της ΕΕ, ώστε να είναι κλιματικά ουδέτερη και πιο ανταγωνιστική σε μια καλά ρυθμισμένη ψηφιακή αγορά. Όλες αυτές οι προτεραιότητες απαιτούν ένα επικαιροποιημένο, κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό παγκόσμιο εγχειρίδιο κανόνων.

Δράσεις:

 • Αναλυτική στρατηγική της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ·
 • Μεγαλύτερη έμφαση στην πλήρη αξιοποίηση των υφιστάμενων εμπορικών συμφωνιών για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ·
 • Πιο στρατηγική προσέγγιση της ρυθμιστικής συνεργασίας·
 • Περισσότερες ευκαιρίες για πράσινες συναλλαγές·
 • Ενίσχυση του εμπορίου και των επενδύσεων με τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη σύναψη και την επικύρωση εκκρεμών συμφωνιών στην Κεντρική και Λατινική Αμερική και στην Ασία και τον Ειρηνικό·
 • Ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών με τις γειτονικές χώρες, τις χώρες της διεύρυνσης και την Αφρική μέσω της καλύτερης ενσωμάτωσής τους στις αλυσίδες εφοδιασμού μας και της προώθησης βιώσιμων επενδύσεων·
 • Διερεύνηση επιλογών για μια στρατηγική της ΕΕ σχετικά με τις εξαγωγικές πιστώσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων της ΕΕ.
 1. Βιωσιμότητα: η πράσινη φιλοδοξία στο επίκεντρο της εμπορικής πολιτικής

Για πρώτη φορά, η βιωσιμότητα καθίσταται ρητός και κεντρικός πυλώνας της εμπορικής πολιτικής. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να αξιοποιήσει την παγκόσμια ισχύ και τις ισχυρές εμπορικές σχέσεις της για τη στήριξη ενός πιο βιώσιμου και δίκαιου εμπορίου, καθώς και για την ενίσχυση της φιλοδοξίας των εμπορικών εταίρων της να αντιμετωπίσουν παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή.

Δράσεις:

 • Προώθηση της δράσης για τη βιωσιμότητα στο πλαίσιο του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης μιας πρωτοβουλίας για το εμπόριο και το κλίμα·
 • Επιδίωξη δεσμεύσεων από τις χώρες της G20 να καταστήσουν τις οικονομίες τους κλιματικά ουδέτερες ως βάση για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών·
 • Αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών της ΕΕ ως πλατφορμών για τη συνεργασία με τους εταίρους σε όλες τις πτυχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων της βιοποικιλότητας, της βιώσιμης πολιτικής τροφίμων, της ρύπανσης και της κυκλικής οικονομίας·
 • Πρόταση να καταστεί η συμφωνία του Παρισιού ουσιαστικό στοιχείο σε όλες τις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες·
 • Δρομολόγηση ολοκληρωμένης έγκαιρης επανεξέτασης των κεφαλαίων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες, ώστε να διασφαλίζονται τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την επιβολή και την εφαρμογή τους, με τα αποτελέσματα της εν λόγω επανεξέτασης να αποτελούν τη βάση για τρέχουσες και μελλοντικές διαπραγματεύσεις·
 • Θέσπιση κανόνων της ΕΕ σχετικά με την υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια για τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών μηχανισμών δράσης και επιβολής για να διασφαλιστεί ότι η καταναγκαστική εργασία δεν αποτελεί μέρος των αλυσίδων αξίας των επιχειρήσεων της ΕΕ. Εν αναμονή της εν λόγω δεσμευτικής νομοθεσίας, η Επιτροπή θα παράσχει καθοδήγηση για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ήδη από τώρα, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και τις αρχές της δέουσας επιμέλειας.
 1. Πιο δυναμική προσέγγιση για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των αξιών της ΕΕ

Η ΕΕ, παρόλο που ευνοεί τη συνεργασία όπου είναι δυνατόν, δεν θα διστάσει να ασκήσει τα δικαιώματά της και να υπερασπιστεί πιο σθεναρά και —όπου χρειάζεται— αυτόνομα τις αξίες της. Η ΕΕ θα αναπτύξει εργαλεία ώστε να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις και να προστατεύσει τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, τόσο εντός όσο και εκτός αυτής.

Δράσεις:

 • θα αξιοποιήσει πλήρως τον ρόλο του επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών (CTEO), προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη των διαπραγματεύσεων τα οποία προκύπτουν για τις επιχειρήσεις, και ιδίως για τις ΜΜΕ και τους γεωργούς, και να εξαλειφθούν τα εμπόδια που επηρεάζουν αρνητικά τη δυνατότητα των συμφωνιών να επιτυγχάνουν τους στόχους τους, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης ανάπτυξης·
 • θα αναπτύξει νέα διαδικτυακά εργαλεία για τη στήριξη των επιχειρήσεων της ΕΕ, και ιδίως των ΜΜΕ·
 • θα ενισχύσει τα εργαλεία της ΕΕ για την προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των Ευρωπαίων πολιτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία ενός μηχανισμού αποτροπής των μέτρων εξαναγκασμού.
 • θα διερευνήσει επιλογές για μια ενωσιακή στρατηγική για τις εξαγωγικές πιστώσεις. Μια κοινή στρατηγική θα βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να υποστηριχθούν καλύτερα οι προτεραιότητες πολιτικής της ΕΕ, όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις της ΕΕ ώστε να είναι ανταγωνιστικότερες στον κόσμο.