Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Επιθεώρηση ψεκαστικών

Πρόκειται για τον έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης που έχουν, τα ήδη χρησιμοποιούμενα από τους αγρότες ψεκαστικά.

Η επιθεώρηση των εν χρήσει ψεκαστικών, είναι τακτική, και επαναλαμβάνεται κάθε τριετία.

Ποιοι εμπλέκονται στην επιθεώρηση

Αν και η επιθεώρηση γίνεται από ιδιωτικούς Σταθμούς που ονομάζονται ΣΤΕΕΕΓΦ, ενημερώνεται και η τοπική υπηρεσία (ΠΥΑΑΜ) της ΔΑΟΚ, καθώς είναι υποχρεωτικό να επιθεωρηθούν όλα τα εν χρήσει ψεκαστικά της χώρας.

Γιατί πρέπει να επιθεωρήσω το ψεκαστικό μου

Κατ' αρχάς γιατί από το νόμο 4036/2012, έχει γίνει υποχρεωτική η επιθεώρηση. Ο νόμος προβλέπει κυρώσεις, που φθάνουν τα 5.000 € για όσους χρησιμοποιούν ψεκαστικό που δεν έχει εφοδιαστεί με πιστοποιητικό και sticker επιθεώρησης.

Αλλά έχει διαπιστωθεί ότι μετά από μία επιθεώρηση με θετικό αποτέλεσμα (εφοδιάζεται το ψεκαστικό με sticker και πιστοποιητικό επιθεώρησης), το ψεκαστικό λειτουργεί σωστά και τα οφέλη από αυτό είναι πολλαπλά:

  • Μειώνεται το κόστος εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων, έως και 30% ανά ψεκασμό, δηλαδή γίνεται απόσβεση του κόστους επιθεώρησης συνήθως από τον πρώτο ψεκασμό και στους επόμενους ψεκασμούς οικονομία από την αγορά φαρμάκων.
  • Βελτιώνεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και σε συνδυασμό με τη σωστή χρήση του μηχανήματος (βαθμονόμηση) αποφεύγεται ο κίνδυνος ύπαρξης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα παραγόμενα προϊόντα.
  • Υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της αγοράς αγροτικών προϊόντων.
  • Υπάρχει προστασία για το περιβάλλον και τους οργανισμούς.

Ωστόσο είναι σημαντικό να δούμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία για περιοδική τεχνική επιθεώρηση, ως ευκαιρία για βελτίωση του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Ως δυνατότητα για αποδοτικότερη λειτουργία των μηχανημάτων, με οικονομικό όφελος για τον αγρότη, τόσο λόγω της εφαρμογής της ενδεδειγμένης ποσότητας φυτοφαρμάκου, όσο και λόγω της παραγωγής ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων που θα οδηγήσει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς αυτών.

  • Επιπλέον η χρήση σωστά συντηρημένων ψεκαστικών μηχανημάτων βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας των χειριστών τους και παίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασίας του περιβάλλοντος, του υδροφόρου ορίζοντα και στην διατήρηση της ποιότητας των υδάτων.

Πριν την επιθεώρηση θα πρέπει να έχω προσέξει τα ακόλουθα σημεία:

1. Καταγράφω τα ψεκαστικά μου, αν δεν το έχω ήδη κάνει. Αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων είναι η Περιφερειακή Υπηρεσία Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων (ΠΥΑΑΜ) της ΔΑΟΚ. Συμπληρώνω, υπογράφω και καταθέτω εκεί ένα απογραφικό δελτίο για τα ψεκαστικά που χρησιμοποιώ στις καλλιέργειές μου.

Το απογραφικό δελτίο το προμηθεύομαι από την ΠΥΑΑΜ και έχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης. Γι' αυτό αν το αποστείλω ταχυδρομικά φροντίζω να υπάρχει το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι κάτοχοι ψεκαστικών, καθιερώθηκε ειδικό πεδίο στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν έχει δηλωθεί εκεί ο εξοπλισμός, αποστέλλεται υπηρεσιακά στην ΠΥΑΑΜ και δεν χρειάζεται επιπλέον δήλωση.

2. Επικοινωνώ με έναν ΣΤΕΕΕΓΦ της επιλογής μου, για να συμφωνήσουμε τον χρόνο, τον τόπο της επιθεώρησης, καθώς και το κόστος αυτής.

3. Πλένω εσωτερικά και εξωτερικά το ψεκαστικό ώστε να προσέλθει για επιθεώρηση καθαρό και να μη δημιουργήσει προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Κατά τη διάρκεια του πλυσίματος προσέχω να μη δημιουργήσω σημειακή ρύπανση και ιδιαίτερα σε ευαίσθητες περιοχές.