Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Γρίπη των πτηνών: το πρόγραμμα ελέγχου για το 2021

Με υπουργική απόφαση εγκρίθηκε το πρόγραμμα επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών για το 2021.

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Προγράμματος, θα πρέπει να λαμβάνονται αιμοδείγματα (τουλάχιστον 2-3 ml) από πουλερικά τυχαία επιλεγμένων πτηνοτροφείων είτε κατά τη διάρκεια της εκτροφής τους και τουλάχιστον 15 ημέρες από την τοποθέτησή τους είτε μετά το πέρας της εκτροφής, στο σφαγείο. Εφόσον τα σφαγεία εδρεύουν εκτός του νομού προέλευσης των πουλερικών, αυτά θα δειγματίζονται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές για τα σφαγεία, κατόπιν ενημέρωσής τους από τις αρμόδιες για τα πτηνοτροφεία αντίστοιχες αρχές.

Τα πτηνοτροφεία θα δειγματίζονται μόνο μία φορά το έτος στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος ενώ, όπου είναι αυτό δυνατό, κρίνεται σκόπιμο οι δειγματοληψίες αυτές να συνδυάζονται με αντίστοιχες δράσεις άλλων προγραμμάτων (π.χ. προγράμματα ελέγχου σαλμονελών).

Δείτε αναλυτικά όλα όσα προβλέπει το πρόγραμμα ΕΔΩ.