Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

"Γεννητούρια" στη λιμνοθάλασσα

Γεννήθηκαν τα πρώτα φετινά πελεκανάκια στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού.

Τις τελευταίες ημέρες  εντοπίστηκαν τα πρώτα αυγά και γεννήθηκαν τα πρώτα πελεκανάκια για το 2021, όπως αναφέρει ο Περιβαλλοντολόγος - Φωτογράφος του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρανανικών Ορέων κ. Ιωάννης Κασβίκης καθώς τα κατέγραψαν  οι κάμερες του Φορέα Διαχείρισης (Η εν λόγω προμήθεια καμερών έγινε στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος  «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» με τίτλο «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων»).

Οι κάμερες μεταδίδουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο  από τις αποικίες τους  για να μας παράσχουν όλη την απαιτούμενη επιστημονική πληροφορία που χρειάζεται ετσι ώστε  να αποφευχθεί κάθε  μορφής ανθρώπινη όχληση.

Τα συμπεράσματα αναπαραγωγικής επιτυχίας του είδους για το τρέχον έτος και οι  όποιες διαχειριστικές ενέργειες στην συνέχεια, θα προκύψουν και από τα δεδομένα καταγραφής των καμερών.  Από τις τελευταίες καταγραφές πεδίου εμφανίζεται ένας μέσος όρος παρουσίας 200 ατόμων στην περιοχή μας.

Ο Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus) θεωρείται ένα από τα σπανιότερα είδη πουλιών και προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες καθώς επίσης από την ελληνική νομοθεσία, η οποία απαγορεύει το κυνήγι του και την ενόχλησή του στους τόπους αναπαραγωγής του. Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 79/409(περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΟΚ. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου γεννιούνται συνήθως δύο αβγά, τα οποία και επωάζονται για 30 μέρες.

Επειδή η επώαση γίνεται με το πέλμα των ποδιών τους, με την παραμικρή ενόχληση από τον άνθρωπο, προσπαθώντας να πετάξουν μακριά, οι αργυροπελεκάνοι συνθλίβουν τα αυγά τους (αρκετοί αργυροπελεκάνοι -Pelecanus crispus  δεν επιστρέφουν καν στη φωλιά τους).

Ο κίνδυνος παραμένει ο ίδιος ακόμα και αν έχουν ήδη εκκολαφθεί οι νεοσσοί, οι οποίοι, έως και την ηλικία των δυόμισι μηνών, εξαρτώνται απόλυτα από τους γονείς τους. Ζούμε εδώ μαζί με την φύση. Ας προστατεύσουμε τους Αργυροπελεκάνους ολοι μαζί .

Όπως σημείωσε ο Συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων κ. Γιάννης Σελιμάς, ο Φορέας πραγματοποιεί στην συγκεκριμένη προγραμματική περίοδο ένα πλέγμα επεμβάσεων διατήρησης των οικοτόπων, ειδών άγριας ζωής και ορνιθοπανίδας με σκοπό τόσο την καλή κατάσταση  διατήρησης της φύσης και των ειδών όσο και την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου. Η συνεισφορά των προγραμμάτων ΕΣΠΑ ( ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΠΕΠ Ιονιων Νήσων, ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας) είναι πολύ σημαντική και χρειάζεται η αρωγή  των πολιτών όσο και των ΟΤΑ για την επίτευξη του στόχου της Αειφόρου Ανάπτυξης που είναι τόσο αναγκαία ειδικά σε καιρούς πανδημίας.

Η υγειονομική κρίση είναι απότοκο της περιβαλλοντικής κρίσης γι' αυτό και η συμμετοχή μας στην προστασία του περιβάλλοντος είναι περισσότερο επιτακτική παρά ποτέ.