Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Έλεγχοι επιχειρησιακών προγραμμάτων οργανώσεων παραγωγών

Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με το παρόν εγχειρίδιο καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την διενέργεια των δευτεροβάθμιων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων από τις Περιφερειακές Δ/νσεις/ Περιφερειακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ με σκοπό την διασφάλιση της νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών για την χρηματοδότηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) στο τομέα των οπωροκηπευτικών από το ΕΓΤΕ.

Στόχοι των επιχειρησιακών προγραμμάτων

Η πολιτική που διαμορφώνεται μέσα από την εθνική στρατηγική εστιάζεται σε τρεις βασικούς άξονες, στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα των οπωροκηπευτικών στην αγορά για την επίτευξη βιώσιμης παραγωγής ανταγωνιστική τόσο στην αγορά της E.E. όσο και εκτός, στη βελτίωση της ελκυστικότητας των Οργανώσεων Παραγωγών και στη συνέχιση των προσπαθειών που καταβάλει ήδη ο τομέας για τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος. 3.2. Δικαιούχοι Δικαιούχοι των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π.) ή ενώσεις οργανώσεων παραγωγών (Ε.Ο.Π.) που υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Περίοδος εφαρμογής

Τα επιχειρησιακά προγράμματα του τομέα των οπωροκηπευτικών έχουν ελάχιστη διάρκεια τριών ετών και μέγιστη διάρκεια πέντε ετών. Τα επιχειρησιακά προγράμματα υποβάλλονται για έγκριση από την οργάνωση παραγωγών στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας που έχει την έδρα της η ΟΠ /ΕΟΠ του μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται εκείνου της υλοποίησης του προγράμματος. Τα επιχειρησιακά προγράμματα υλοποιούνται σε ετήσιες περιόδους που εκτείνονται από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο ΕΔΩ.