Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 06 Φεβρουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Έκδοση νέων προσκλήσεων στο ΕΠΑλΘ

Επίσκεψη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) πραγματοποίησε την Πέμπτη το πρωί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννης Οικονόμου, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κων/νο Μπαγινέτα.

Στην εκτενή σύσκεψη που ακολούθησε, με τη συμμετοχή της προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας κ. Ευθυμίας Γιόκαλα, συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ο χρονοπρογραμματισμός ενεργειών για το 2021.

Ο Υφυπουργός κ. Γιάννης Οικονόμου λαμβάνοντας υπόψη το συνεχές επενδυτικό ενδιαφέρον στους τομείς της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, ζήτησε από την Υπηρεσία να προχωρήσει σε μία από σειρά από απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων, προκειμένου να εκδοθεί και 3η πρόσκληση στο Μέτρο 3.2.2 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια», στο Μέτρο 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» και στο Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» για στήριξη των επενδύσεων εκσυγχρονισμού και επέκτασης υφιστάμενων επιχειρήσεων καθώς και την ίδρυση - εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων.

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 για τον κλάδο της αλιείας εξετάσθηκε η δυνατότητα έκδοσης 2ης Πρόσκλησης στο Μέτρο 3.1.9 «Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», με σκοπό να καλυφθεί η μέγιστη προβλεπόμενη διάρκεια προσωρινής παύσης για όλους τους δικαιούχους αλιείς. Για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας η σχετική Πρόσκληση για τη χορήγηση αντισταθμίσεων θα εκδοθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης της μεθοδολογίας υπολογισμού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.