Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Ροδακινιά: Ανθεκτικότητα της πράσινης αφίδας σε εντομοκτόνα

Το Τμήμα Φυτοπροστασίας Βόλου, πρωτοπορεί στην Ελλάδα στην έρευνα της ανθεκτικότητας της πράσινης αφίδας της ροδακινιάς (Myzus persicae) σε εντομοκτόνα.

Πρόσφατα δημοσίευσε άρθρο επισκόπησης σε ξενόγλωσσο επιστημονικό περιοδικό (Bulletin of Entomological Research) για την εξέλιξη της ανθεκτικότητας στην αφίδα τα τελευταία 20 έτη, παρουσιάζονται επίσης νέα ενδιαφέρονται αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την δημοσίευση η αφίδα είναι ένα σημαντικό παράσιτο πολλών καλλιεργειών παγκοσμίως με πολύπλοκο κύκλο ζωής, ελεγχόμενο έντονα από χημικά φυτοφάρμακα και έχει αναπτύξει αντοχή σε σχεδόν όλα τα χρησιμοποιημένα εντομοκτόνα.

Στην Ελλάδα, η αφίδα παρουσιάζει υψηλή γενετική παραλλαγή και προσαρμοστικότητα και είναι ένα κλασικό παράδειγμα εξέλιξης στη δημιουργία. Μελετώντας το M. persicaeγια πάνω από 20 χρόνια, σε διαφορετικά φυτά ξενιστές και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, αναλύοντας τη βιο-οικολογία και την ικανότητα ανάπτυξης αντοχής στα εντομοκτόνα.

Σε αυτήν την ανασκόπηση, παρουσιάζονται νέα και ιστορικά δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εντομοκτόνων από επτά χημικές ομάδες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της αφίδας στην Ελλάδα και την επίπτωση επτά μηχανισμών αντοχής, συμπεριλαμβανομένης της νέας ταχείας εξάπλωσης R81T σημειακής μετάλλαξης του μετασυναπτικού νικοτινικού υποδοχέα ακετυλοχολίνης.

Χιλιάδες δείγματα ελέγχθηκαν με βιολογικές, βιοχημικές και μοριακές δοκιμασίες. Οι πληθυσμοί αφίδων βρέθηκε να έχουν αναπτυχθεί και διατηρήσει αντοχή σε μεσαία έως υψηλά επίπεδα σε οργανοφωσφορικά, καρβαμικά, πυρεθροειδή και νεονικοτινοειδή για δεκαετίες.