Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 08 Ιανουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδος: Νοέμβριος 2020

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το μήνα Νοέμβριο 2020, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ανήλθε στο ποσό των 3.990,7 εκατ. ευρώ (4.709,9 εκατ. δολάρια) έναντι 4.405,0 εκατ. ευρώ (4.853,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 9,4%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Νοέμβριο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 69,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Νοέμβριο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 61,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8%, σε σχέση με τον μήνα Νοέμβριο 2019.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το μήνα Νοέμβριο 2020 ανήλθε στο ποσό των 2.625,1 εκατ. ευρώ (3.116,9 εκατ. δολάρια) έναντι 2.738,9 εκατ. ευρώ (3.035,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 4,2%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Νοέμβριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 75,8 εκατ. ευρώ δηλαδή 3,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Νοέμβριο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 93,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,7%, σε σχέση με τον μήνα Νοέμβριο 2019.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Νοέμβριο 2020 ανήλθε σε 1.365,6 εκατ. ευρώ (1.593,0 εκατ. δολάρια) έναντι 1.666,1 εκατ. ευρώ (1.817,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 18,0%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Νοέμβριο 2020 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 145,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 10,7%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Νοέμβριο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 155,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 11,3% σε σχέση με τον μήνα Νοέμβριο 2019.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 44.140,9 εκατ. ευρώ (49.951,8 εκατ. δολάρια) έναντι 51.303,0 εκατ. ευρώ (57.297,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 14,0%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 2.084,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,5%. και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.858,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 27.713,7 εκατ. ευρώ (31.552,6 εκατ. δολάρια) έναντι 30.958,0 εκατ. ευρώ (34.782,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 10,5%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 474,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 478,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2019.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2020 ανήλθε σε 16.427,2 εκατ. ευρώ (18.399,2 εκατ. δολάρια) έναντι 20.345,0 εκατ. ευρώ (22.514,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 19,3%.

  • Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 2.559,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 15,4% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 2.336,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,3%.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι(1), βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών.

Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.