Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Δικαίωμα αντίρρησης στους δασικούς χάρτες

Εκατοντάδες οι διαμαρτυρίες κτηνοτρόφων & ιδιοκτητών που το χάνουν.

Η Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδος  τις τελευταίες μέρες γίνεται καθημερινά αποδέκτης εκατοντάδων διαμαρτυριών κτηνοτρόφων και ιδιοκτητών για την πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, βάσει της οποίας χιλιάδες ιδιοκτήτες χάνουν το δικαίωμα αντίρρησης στους δασικούς χάρτες, με αποτέλεσμα τη δήμευση της περιουσίας τους.

Η Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδος, απευθύνει έκκληση προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να προβεί άμεσα στη διόρθωση της επίμαχης εγκυκλίου. Ούτως ώστε, να δοθεί το δικαίωμα να υποβληθούν αντιρρήσεις για τις εκτάσεις  που χαρακτηρίστηκαν εσφαλμένα ως δασικές, βάσει των σχετικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης, που εγκαθιδρύθηκαν με την ψήφιση του Νόμου 4685/20 και καθόρισε η Υπουργική Απόφαση με αριθμό ΥΠΕΝ/ ΔΠΔ/ 64663/ 3.7.2020.

Η εγκύκλιος

 «Με την  εγκύκλιο της 14.1.2021 του ΥΠΕΝ, κατ’ ουσίαν  ακυρώθηκε ο νόμος περί Δασικών Χαρτών  που εισηγήθηκε ο υπουργός κ. Κ. Χατζηδάκης:  Να μην συμπεριλαμβάνεται δηλαδή στους δασικούς χάρτες η αγροτική περιουσία, στους οποίους κακώς εντάχθηκε. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν θα γίνουν αντιρρήσεις στο σύνολο των τμημάτων του δασικού χάρτη, με τα οποία πρέπει να ασχοληθούν οι δασικές υπηρεσίες, προκειμένου να κρίνουν και να  αποφασίσουν πόσα από αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και  να τα αναμορφώσουν (να τα αποχαρακτηρίσουν). Δια του τρόπου αυτού αποκλείονται από το δικαίωμα της ένστασης όλοι εκείνοι οι πολίτες, που έχουν καταθέσει αιτήσεις-στοιχεία και η υπηρεσία, ακόμη και εκ λάθους δεν εξαίρεσε την περιουσία τους από τους Δασικούς Χάρτες»,. υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδος κ. Δημήτρης Κοτσώνης.

Τονίζει ακόμη, ότι: «Βάσει της επίμαχης εγκυκλίου, οι ενστάσεις που θα γίνονται δεκτές θα πρέπει να αφορούν μόνο εκείνο τμήμα των δασικών Χαρτών το οποίο αναθεωρήθηκε. Εξαιρεί δηλαδή τις ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονταν στο σύνολο των εκτάσεων που καθόριζε ό νόμος.  Δίνει δε,  το δικαίωμα υποβολής ένστασης,  μόνο σε αυτές, τις οποίες οι δασικές υπηρεσίες  εξαίρεσε με τους αναθεωρημένους χάρτες. Εάν δηλαδή, για παράδειγμα, είχαν υποβάλλει αιτήσεις και δικαιολογητικά  1.000 πολίτες για να αποχαρακτηριστούν οι εκτάσεις, που είχαν χαρακτηριστεί ως Δάση ή δασικές εκτάσεις  και από αυτές οι δασικές υπηρεσίες αποχαρακτήρισαν τις 300, μόνον αυτοί έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εντάσεις και όχι οι υπόλοιποι 700 !»

Ο κ. Κοτσώνης αναφέρει επίσης, ότι μετά την έκδοση της Εγκυκλίου από το ΥΠΕΝ,  οι διαμαρτυρίες αγροτών, κτηνοτρόφων και ιδιοκτητών προς την Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων αποτελούν πια καθημερινό φαινόμενο: «Η Ένωση γίνεται καθημερινά δέκτης εύλογων παραπόνων και διαμαρτυριών. Εκατοντάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι θα χάσουν εκτάσεις που είχαν χαρακτηριστεί κτηνοτροφικές  (και επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση), καθώς και οι εκτάσεις, τις οποίες το Κράτος είχε παραχωρήσει σε πολίτες για διαφορές χρήσεις, ακόμη και πέραν της γεωργικής.  Ακόμη και εκτάσεις, οι οποίες  με πράξεις της Διοικήσεως του Κράτους είχαν χαρακτηριστεί μη δασικές  ή είχε επιτρέψει σε ιδιώτες τη μετατροπή ακόμη και του δασικού χαρακτήρα τους»

«Ζητούμε άμεση διόρθωση της Εγκυκλίου από το ΥΠΕΝ»

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων, υπογραμμίζει ότι η  πολιτική  ηγεσία  του  ΥΠΕΝ  θα  πρέπει  άμεσα  να  διορθώσει  την  εγκύκλιο στο  ζήτημα  που  αφορά  στις  αντιρρήσεις :  «Πρέπει να επαναδιατυπωθεί  ευκρινώς,  δίνοντας  το  δικαίωμα  να  υποβάλλει  αντίρρηση  κάθε  ενδιαφερόμενος  που  έχει   έννομο  συμφέρον, όπως  ακριβώς  προβλέπεται  στο  άρθρο 48 παρ.  10  του  ν.  4685\20 ,  όπου  ρητώς  προβλέπει  ότι  οι  αντιρρήσεις  υποβάλλονται κατά  των  αναμορφωθέντων  ή  τροποποιηθέντων Χαρτών. Επίσης  το  ΥΠΕΝ  δια  του  αρμοδίου Υφυπουργού κ. Γιώργου Αμυρά, πρέπει να  ελέγξει,  πόσες  πράξεις Διοίκησης  προσκομίστηκαν,  πόσες έγιναν  αποδεκτές  και  σε  ποιο  βαθμό η καθεμία εξ΄ αυτών». Έλεγχος που πρέπει να ανατεθεί σε ανεξάρτητη υπηρεσία, η οποία  θεωρούμε ότι πρέπει να είναι οι Διευθύνσεις Τεχνικών υπηρεσιών κάθε Νομού, δια του Τοπογραφικού Τμήματος τους.  Πρέπει ακόμη να αναρτηθούν όλα τα στοιχεία τα οποία έλαβαν υπόψη τους οι δασικές υπηρεσίες, ώστε ό έλεγχος αυτός να είναι πλήρης».

Το δίκαιο του πολίτη κρίνεται από τις δασικές υπηρεσίες ;

Τέλος, η  Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδος, υπογραμμίζει, ότι η εφαρμογή της επίμαχης εγκυκλίου, γυρίζει τη χώρα πολλά βήματα πίσω, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ορθή κατάρτιση του χωροταξικού χάρτη της Ελλάδας, ο οποίος πρέπει να αποτελέσει την πυξίδα της ανάπτυξης:  «Πάλι το δίκαιο του πολίτη θα κρίνεται  μόνο από τη δασικής υπηρεσία»! Σε αντίθεση με τον νόμο Χατζηδάκη ο οποίος περιόρισε αυτό το δικαίωμα των δασικών υπάλληλων, να αποφασίζουν για την περιουσία των πολιτών, αναμορφώνοντας τις επιτροπές στις οποίες  κυριαρχούσαν οι Δασάρχες, κατέχοντας το 50%».

Ένωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων Ελλάδος