Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2021 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Δήλωση Παπαναστασίου για το αρδευτικό της Μακρυνείας

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό  εξέφρασε την ικανοποίηση του  για την ένταξη στο ΠΔΕ της εκπόνησης  μελέτης για το αρδευτικό της Μακρυνείας.

«Το πρώτο βήμα έγινε. Πρόκειται για μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη.

Η δημιουργία αλλά και η ενίσχυση των υποδομών άρδευσης  διευκολύνει την παραγωγική διαδικασία και αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ικανοποίηση των αναγκών του αγροτικού πληθυσμού.

Η υπογραφή της απόφασης έγκρισης ένταξης του έργου «Οριστική μελέτη αναμόρφωσης αρδευτικών δικτύων παραλίμνιων εκτάσεων λιμνών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας ζώνες 5-6 και 6Α» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προϋπολογισμού 2 εκ. ευρώ,  είναι μια πράξη ουσιαστικής στήριξης της αγροτικής παραγωγής με τεράστια οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Ο πρωτογενής τομέας έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτελέσει τη λύση για την ανάκαμψη και την  ανάπτυξη όχι μόνο του Δήμου μας αλλά και ολόκληρης της Χώρας.

Εκφράζω την ικανοποίηση μου και  συγχαίρω τον κ. Λιβανό  για τη  δρομολόγηση του έργου. Επικροτούμε τις ενέργειες σας  προκειμένου,  ένα έργο που αποτελεί  αίτημα των Αγρινιωτών,  να γίνει πραγματικότητα. Επιτέλους,  μπήκε το νερό στο αυλάκι», ανέφερε ο Δήμαρχος Αγρινίου.